Savivaldybei pagaliau paskelbus, kas sukurs ir pagamins klaipėdiečio korteles, Spyglys vos neapako, pamatęs, kad konkurse dalyvavo ir įmonė „Kapinių valdymo sprendimai“. Laki Spyglio vaizduotė greitai primetė, kaip atrodytų ir veiktų klaipėdiečio kortelė, sukurta...