P0

Mums rašo

Makabriškas skatinimas naikinti beglobius gyvūnus (31)

Atvira Klaipėda

Asta Glorija Kupliauskaitė
2020-02-11


„ Apie tautos didybę ir jos moralinį progresą galime spręsti iš to, kaip ji elgiasi su gyvūnais“,  – kažkada kalbėjo vienas žymiausių pasaulyje Indijos dvasinių lyderių ir humanistų Mahatma Gandis, pridurdamas, jog „žmonijos didybė yra ne būti žmogumi, o būti Žmogišku“.

„Sąžinės klausimais daugumos įstatymas negalioja“, o „vienintelis būdas gyventi – tai leisti gyventi kitiems“, – taip pat pripažino humanistas, kartu būdamas įsitikinęs, jog siekiantis tapti laimingu žmogus privalo niekam nedaryti bloga, neskriausti net menkiausio vabalėlio.

„Jeigu nemyli, neatjauti, neįstengi padėti – susilaikyk nekenkęs“ (Jo Šventenybė Dalai Lama ir Howard C. Cutler, „Nerimastingasis pasaulis“, 2013).

Tarp visų plačiausių apimčių mokslinių metaanalizių seniai pripažinta aksioma, kad žiaurumas prieš žmogų prasideda nuo žiaurumo prieš gyvūną arba tai pasireiškia paraleliai.

O gal Klaipėdos miesto savivaldybė tiesiog primiršo savo tiesioginę pareigą užtikrinti gyvūnų gerovę pagal LR gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymą? Palmiros Mart nuotr.

Panašu, kad mūsų valstybė labai toli nuo Mahatmos minėto moralinio progreso Klaipėdoje, idant čia valdžios lygiu, bendrininkaujant vienam privačiam subjektui bei uoliam savivaldybės ofiso planktonui, vyksta sisteminis bešeimininkių, jau ir taip žmogaus nuskriaustų gyvūnų genocidas.

Prieš kelias dienas Klaipėdos dienraščiuose gausiai pasipylė rašinėliai, naujomis formomis atpasakoti kone visuose Lietuvos dienraščiuose, unisonu talkininkaujant savivaldybėje už gyvūnų gerovę atsakingai Laimai Jūrevičienei, iliustruoja piliečio Mindaugo Alsio titaniškas pastangas galutinai ir negrįžtamai susidoroti su visomis miesto bešeimininkėmis katėmis.

Naujakurys M. Alsys teigia kenčiąs, idant negalįs pilna krūtine alsuoti dėl jo akiratyje gyvenančių kačių, nežiūrint, jog šios yra sterilizuotos, vakcinuotos pagal PSP (pagauk-sterilizuok-paleisk) programas ir humaniškų gyventojų savo lėšomis globojamos jau seniai. Savo teisumui įrodyti M. Alsys pasitelkia politiką ( „man tai – visiško politinio neįgalumo pavyzdys“),  miesto koncepciją („ar tai yra senamiesčio ateities vizija?), karybą („kiemuose – kačių desantas“), netgi užšoka ant aktualios corona viruso bangos („(…) tuo metu, kai siaučia corona virusas“) ir šiaip demonstruoja panieką bei neapykantą gyvūnams („(…) benamiai valkatos rengia puotas kas dieną”).  Matyti, jog kates išžudyti pilietis geidžia absoliučiai, seniai ir kiek įmanoma platesniu spinduliu („metus laiko susirašinėjome su savivaldybės Viešosios tvarkos skyriumi dėl benamių katinų išnaikinimo adresu S. Šimkaus g. 8 ir apylinkėse, buvo imituojamas kažkoks darbas“).

Baudos – gyvūnų globėjams

M. Alsiui antrinanti valdininkė L. Jūrevičienė, tiesiogiai atsakinga už gyvūnų gerovę, tačiau tarp gyventojų įgijusi didžiausios gyvūnų nekentėjos „šlovę“, viešai stebisi, kad, nors katinėlių nameliai stovi ir legaliai, jie nėra savivaldybės („tiesa, namelį pagamino ir užrašą „Klaipėdos savivaldybė“ pakabino patys gyventojai“). Atitinkamai klerkė gyventojų pastangomis ir lėšomis suręstuosius traktuoja kaip šiukšles („tai stambiagabaritės atliekos, kurias reikės pašalinti“). Palaikant M. Alsį, L. Jūrevičienės iniciatyva dėl šio piliečio veiksmų (namuko nutempimo į pravažiuojamą dalį) neteisėtai išrašomos baudos gyvūnus globojantiems gyventojams. Reikia akcentuoti, kad namukas sumeistrautas gražiai, estetiškai, pagal instrukcijas, yra nuolat prižiūrimas.

Paaiškinant situaciją, pasakytina, jog pernai gyventojų prašymu Šimkaus gt. 6-8 kiemuose, tariamai įgyvendinant PSP programą, buvo sugauta keliolika kačių, kurios, užuot jas sterilizavus ir paleidus į gimtąsias vietas, vėliau buvo pradangintos „klasikiniu“ žinomu karantinavimo tarnybos metodu, paprasčiau tariant – greičiausiai nužudytos. Gyventojų piketas prieš tokią savivaldybės vykdomą makabriją, reikalavimas grąžinti sugautąsias, surinktos kelios dešimtys parašų dėl L. Jūrevičienės atleidimo iš pareigų davė dalinį rezultatą: valdininkė buvo nubausta drausmine nuobauda – įspėjimu, o kieme (iš)gyventi grįžo kelios gyvomis likusios ir gyventojų lėšomis sterilizuotos katytės.

Kyla pagrįstas klausimas – kas gi tasai kašalotas, košiantis ofiso planktoną, iš kurio galvos sistemingai išspjaunamos piliečio M. Alsio intencijų naikinti drumzlės? Ar jo agresyvų plaikstymąsi vis naujais išgalvotais vardais viešojoje erdvėje galima paaiškinti rėmimu galingų partinių bendraminčių, galbūt tųjų, nuožmiai nekenčiančių gyvūnų ir „stumiančių“ įstatymų projektus vis rafinuotesnėms ir žiauresnėms medžiojamų aukų kankinimo pramogoms? O gal tiesiog trinančių rankas, kad isterija dėl vieno kačių namelio galės sėkmingai pridengti didelius ateities projektus?

Tad kas gi alsuoja M. Alsiui į pakaušį? Kaip bebūtų, tiesa lieka kažkur anapus. Ir tūno ji ne tik už piliečiui trukdančios, į sąvartyną tempiamos vienintelės bešeimininkių katyčių prieglaudos, o už vargiai išgydomos, greičiausiai – prigimtinės, neapykantos gyvūnams.

Straipsnio vidus 10 pastraipa kompas

Pamiršo savo pareigą – užtikrinti gyvūnų gerovę

O Klaipėdos miesto savivaldybės norima paklausti – kaip tokios barbariško, inkvizicinio susidorojimo su bešeimininkiais gyvūnais „idėjos“ apskritai įmanomos Lietuvos, save laikančios civilizuota ir europietiška, uostamiestyje?  Ar ne gėda tarp Europos Sąjungos valstybių narių lygiuotis į labiausiai atsilikusias Rumuniją ar Bulgariją ar kaimynines slavų valstybes, kuriose gyvūnai žudomi tiesiog gatvėse? O juk savivaldybei turi būti žinoma, kad dėl gyvūnų gerovės neužtikrinimo, žiauraus elgesio su gyvūnais valdžios lygmenyje jau „pralaužti ledai“ Europos Parlamente, kur 2020 metų sausio 21 dieną pirmą kartą išgirstas ir lietuvių balsas.

Ir šis darbas bus tęsiamas toliau iki požiūris į labiausiai nuskriaustus ir negalinčius apsiginti taps civilizuotas.

O gal Klaipėdos miesto savivaldybė tiesiog primiršo savo tiesioginę pareigą užtikrinti gyvūnų gerovę pagal LR gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymą? Ar reikia priminti, kaip šiame įstatyme gyvūnų gerovė apibrėžta – kaip „optimalus gyvūnų fiziologinių ir etologinių poreikių užtikrinimas“? Optimalus – tai reiškia kiek įmanoma geriausias, taigi tai – ne gyvūnų žudymas ir jų prieglobsčio trypimas, o mokesčių mokėtojų lėšų tikslingas panaudojimas jų gerovei užtikrinti, visų pirma – humaniškoms, jau minėtoms PSP programoms, su vėlesne bešeimininkių priežiūra gyventojų pastangomis.

Kodėl Klaipėdos miesto savivaldybė užmerkusi akis prieš gerosios praktikos, kokia kuriama Vilniaus, Kauno, Utenos ir kitų miestų savivaldybėse, pavyzdžius ir darbuojasi ne principu „vertiname, bendradarbiaujame, padedame“, o „niekiname, bauginame ir baudžiame“? Kaip galima, užuot pagelbėjus gyvūnus atjaučiantiems ir globojantiems gyventojams, ypač garbaus amžiaus senjorams, juos sistemiškai engti ir pjudyti? O juk ši (humaniškoji) visuomenės dalis užsikrauna sunkią bešeimininkių gyvūnų globos naštą, kuri iš esmės yra bendra visos visuomenės pareiga, taigi – viešasis interesas.

Klausimai Klaipėdos savivaldybei

Šie, jau ne retoriniai, klausimai konkrečiai raštu suformuluoti Klaipėdos miesto savivaldybei: 1) reikalaujant užtikrinti realią gyvūnų gerovę pagal tiesioginę savivaldybės administracijos pareigą ir priimtus atitinkamus administracinius aktus (dėl visuomenės švietimo gyvūnų gerovės klausimais, PSP programų įgyvendinimo ir kt.); 2) reikalaujant užkirsti kelią žiaurumo su gyvūnais toleravimui ir skatinimui; 3) primenant, jog žiaurus elgesys su gyvūnu pagal įstatymus (LR gyvūnų gerovės ir apsaugos, LR administracinių nusižengimų kodeksą, LR baudžiamąjį kodeksą) yra ne tik tiesioginis nusikalstamas poveikis (žudymas, kankinimas, žalojimas), bet „optimalus jų fiziologinių ir etologinių poreikių“ neužtikrinimas, taigi – nešėrimas, negirdymas, bauginimas, sąlygų (iš)gyventi nesuteikimas; 4) prašant atsakyti, kaip savivaldybėje už gyvūnų gerovę gali būti atsakingas asmuo, pagarsėjęs jiems savo neapykanta  – L. Jūrevičienė; 5) prašant atsakyti, kodėl gyvūnų gerovės klausimuose prevaliuoja ne humaniškumas ir civilizuotumas, o valdininkų ir pavienių piliečių intencijos naikinti bešeimininkius gyvūnus.

Objektyvaus kritinio įvertinimo prašosi ir dalies žiniasklaidos veiksmai. Kaip galima beveik visuose vietos, ir ne tik, dienraščiuose palaikyti vieno piliečio desperacijas dėl beglobių naikinimo, imperatyviai neuždraudžiant tokios  – nacistinės/fašistinės/rūšistinės – propagandos, o leisti jai kaip tas corona virusas skleistis tartum normaliai priimtinai „nuomonei“? Taigi tai – ne nuomonė, o atviras nesantaikos visuomenėje kurstymas, žiaurumo skatinimas, žmonių diskriminavimas dėl priklausymo gyvūnus ginančiai bendruomenei.

Kaip galima altruistus, prisiėmusius visos visuomenės naštą rūpintis beglobiais gyvūnais, žiniasklaidos viešoje erdvėje netrukdomai leisti vadinti „zoofilinių potraukių turinčiais iškrypėliais“, „neadekvačiomis bobomis“, „šizofrenikais“, kada bandymas išsakyti priešingą poziciją palydimas iš tos pačios žiniasklaidos atklydusio priminimo apie LR baudžiamojo kodekso 154 straipsnį („Šmeižimas“) bei didaktikos apie etikos kodeksą? Kaip žinia, žiniasklaidos etika reikalauja išklausyti dvi priešingas puses, o ne „mušti į vienus vartus“, pasitelkiant tik beglobių gyvūnų nekentėjų mintijimus.

Visgi džiugina stiprėjanti visuomenės, ypač jos jaunosios kartos, nuovoka, jog atjauta ir pagalba silpniausiam yra jos tiesioginė – Žmogiškoji – pareiga, atitinkamai priešinga pozicija nyksta kaip  „naftalininė“ sovietinė ar „laukinio kapitalizmo“ atgyvena bei moralinė perversija (iškreiptas, nenormalus mąstymas). Tai nuteikia, jog ateityje visuomenė bus ne tik iš žmonių, bet taps ir Žmogiška, kaip žmogiškumas suvokiamas visais jo aspektais. Taigi, jei nemyli ir neatjauti – tiesiog susilaikyk nekenkęs.

                                                                                                                                                                     Tai yra autorės nuomonė, o ne oficiali portalo pozicija


2020-02-11

31 komentarai apie “Makabriškas skatinimas naikinti beglobius gyvūnus”

 1. dabar jis negali žiūrėti į kates, jam gadina vaizdą, vėliau, gal atsiras paranoja seniem žmonėm ar vaikams, nežinia kas ten vyksta sutrikusiame prote, o savivaldybė palaiko tą paranoją ir žiaurumą.

 2. Palaikau ir aš katytes. Turiu jų priglaudus dvi. Jos švarios – namelyje nesmirdi. Iš kur čia visokie alsiai tą smarvę ištraukė? O jeigu jau , pagal šitą antžmogį, katytes reikia žudyti, nes mat jos, pagal tą suskį platina ligas, tai kodėl tas suskis nesiūlo naikinti bomžus? Jie juk dar daugiau ligų platina. Vienžodž, fašizmas grynas! O jis juk uždraustas ES erdvėje! Apskūsti tokius fašistus Briuseliui!

 3. O tai gyvūnų sterilizacija nėra ypatingas gyvūnų kankinimas ir nužmogėjimo forma, taip smarkiai propaguojama visame pasaulyje. Teisus Mahatma Gandis, prisidengimas labai abejotinu humaniškumu neišgelbės nuo moralinio regreso. Pirmiausia nebus apgauti vaikai, nes jie viską mato taip kaip yra iš tikro, o sterilizacija yra tiesioginis pademonstravimas kaip galima kankinti gyvūną. Ir sakant dar vaikystėje iš močiutės teko girdėti pasakymą, kankinti yra žiauriau negu nužudyti, tai tiesa sena kaip žemė.

  • Jūsų komentaras kvailas. Kastravimas nėra kankinimas, tai nėra givybės atiminėjimas. Tai humaniškas būdas sumažint populiacija. Ar Jum geriau, kad jūs nuodytu arba fiziškai kankintu ir tyčiotusi- suteikinėtu skausmą, norėdami jūmis atsikratit, ar gėriau ištverti operacija? Tai kad ne painiokite sanpratu, ne galvokit, kad “durneliai” paskaitys ir sutiks su jūsų falšu. Jaučiasi, kad ne kenčiat vargšų gyvunų.

 4. Tokius kaip ponulis zenonas prie sienos ir nušauti už toki kurstymą. Žemė visų namai o jūs ne dievai kad sprestumet kokius gyvunus naikit o ką palikt!

  • O jūs nevaizduojate Dievo, ir nenusprendžiate to vargšo gyvūno likimo. Jis juk neturi pasirinkimo, niekas nesidomi kas jam geriau, gaudo praktiškai laukinius gyvūnus ir sterilizuoja.

 5. zenonui- jei esi protiškai atsilikęs, ben t nerodys to visiems. Katės po savęs UŽKASA IR DAr pauoto-ar gerai užkasė??? Šu dus palieka ŠUNYS Ir jų neatsakingi šeimininkai. Ar bijai jiems sakyti kažkąq, nes į snukį gausi ,,didvyri”??? Nebus kačių kieme, tau vieną dieną žiurkės pimpalą nukas. Matyt to labai nori, nes nesi vyras o rėkiantis škurlis besmegemis. P.S

 6. Klaipėdiečiai, tikim,kad ne visi ten viduramžiško mąstymo žmogystos,apginkit gyvūnų teisę GYVENTI. Gyvūnų populiaciją stabdyti juos sterilizuojant,o, ne žudant!!!!!!!!!!!

 7. Negi nematote, kad tos katės baigia apšikti ir apmyžti gyvenamuosius rajonus. Jau daug metų kenčiame nuo jų invazijos ir mielaširdingų moterėlių, kažkada tai neapdalintų švelnumu, tariamo gerumo. Kiek dar reikia įrodinėti, kad šerti jų nereikia. gamta ir be moterėlių pagalbos susitvarkys. Tada konkrečioje teritorijoje liks tiek egzempliorių kiek galės išsimaitinti.T.Y. kelios katės kurios jokių problemų nesukels, atvirkščiai bus naudingos kaip pilnateisės maitinimosi grandinės narės . Dabar kai jos maitinamos, atsiet daromas geras darbas, kačių populiacija nenatūraliai didelė ir kelia didelius nepatogumus.

  • Susirinkit sudus sunu, o ne kates kaltinkit! Kates labai svarus gyvunai ir girdint tokias nesamones norisi jums gerai voztelt. Karma tokiems idiotams, likimo nuskriaustiems kaip jus atlygins. Patys zmones per savo bukuma ir neatsakinguma priveisia beglobiu gyvunu. As tikiu, kad tokiems besirdziams kvailiams pati gamta atseikes ligomis.

  • Ponas, Zenonai, ar girdėjote apie gyvūnų sterilizavimą/kastravimą? Taip yra stabdoma jų populiacija,o,ne žudant!!!! Ar viduramžių tamsumose gyvenate? Akivaizdu,kad siela jūsų miega… Apeisit žiurkėm išnaikinę kates. Kas įsivaizduojat esantis,kad turit teisę spręst kam gyvent kam ne??? Paskaitykit straipsnio pradžią!!!

  • Is kur islenda tokie zenonai.
   Tokie ziaurus dvikojai.kurie nei gyvunu nei zmoniu nekencia

  • Pats apsisik ir apsimyzk gali eiti ir pasikarti koks tu anzmogis tokie vis tiek nereikalingi. Pasikark isgama, mažiau bus tokių nususeliu kaip tu. Čia tu zenoniuk nevertas net to katės šūdo aišku tau. Kiek dar tokiu pridveseliu bus

  • Ponas Zenonas žvelgia labai praktiškai. Be to kiek teko susidurti, tos švelnios moterėlės ne vieną benamį mielai iškastruotų. Ir tik nebandykit jų vertybėmis suabejoti, tai ir jums bus atlikta tas pats :))

  • ZENONUI ko gi prie girtu degradu ne pristoji, ne reikalauji, kad baigti sikt ir mizti krumuose, prie namu, prie boileriniu? Aha, bijai i snuki gaut! Lengviausiai loti ant bejegiu! Pro langus istisai matau, kaip girtieji miza. Tai kad ne givunai siukslina ir apsika aplinka!

  • O bomžai nenušika ir nenumyža kampų ir kiemų ir dar požeminių perėjų ir sujungimų tarp namų, po balkonais, pritriedžia tiesiog ant šaligatvių….kvepia geriau nei prancūziški EDP….Kodėl jų niekas nenaikina????

  • Paistytojau, pasaulio nekentėjau, gal pats norėtum pabadauti? O jei pačiam, ponuli, smirdi, tai kodėl negali pavalyti savo aplinkos, juk ir pats po savęs palieki visokio brudo, kuris nukeliauja į gamtą, juk ir pats esi teršėjas. Žiaurus Als-ys nuodingai alsuoja mums į veidus. O mes netylėsime!

 8. Susimąstymui- tie, kurie turi kokį nors gyvūną, mylit jį, ar ne? Bet dažnai tik SAVO, deja… O tie kiti, BENAMIAI, jūsų mintyse yra NIEKAS! Bet kartais/dažnai tie MANO gyvūnai pasiklysta/pabėga, atsiduria gatvėje/miške ir tampa laikinai/nuolat BENAMIAIS. Tada jais pasirūpina, pamaitina, priglaudžia tie nekenčiami jūsų gyvūnų mylėtojai. Ir jei/kai jūs atrandat SAVO gyvūnėlį, būnat apimti neapsakomos laimės! Taigi pagalvokit, kieno dėka JŪSŲ aukselis išgyveno…

 9. PAGARBA ŽURNALISTEI, KURI IŠREIŠKĖ MORALIĄ POZICIJĄ. Mūsų pareiga kaip stipriausiųjų rūpintis silpnesniais, kuriems duota Gyvybė. Jei būtų absoliučiai visi moralūs tai nebūtų beglobių gyvūnų. O dabar? Pas tuos žmones egoistiškas supratimas, gyvena tik kad padėti sau, o kur pagalba vargstantiems, tame tarpe paliktiems gyvūnams.. Mano aplinkoje yra ne vienas priglaudęs iš gatvęs ar prieglaudos gyvūną ir aš didžiuojuos pažinodama ŽMOGIŠKUS žmones 🐶🐱Ir pažįstu tas Motinas Tereses kurios maitina katytes, veža sterilizacijai.. Mainais iš savo globotinių jos gauna tokią šilumą ir dėkingumą kokį žmogus ne visada gali duoti!

 10. Labai teisingai. Kates, ar bent jau babunes, kurios i kiema tysia zalia mesa ir visokias siuksles, budas ir panasu slamsta, reiketu kazkaip praretinti ir salia esanciu Simkaus 12 ir 14 namu kiemuose. Jau desantai tu kaciu ten laksto ir visos laiptines nusiktos.

  • Tamsta skatinate neapykantą ir žiaurų elgesį ne tik su gyvūnais, bet ir si žmonėmis? Turite sutrikimų?

  • FU gerai,kad prisipažinot,kad pats esate didžiausias FUUUU🤮

 11. Labai teisingas ir objektyvus straipsnis.Ačiū.Susimastykime visi,mūsų visuomenės pagalba tikrai reikalinga benamiams katinukams,kitaip jie neišgyventų,reikalinga ir katinukų sterilizacija, ir kastracija.Apie tai pagalvokime visi,kurie esame neabejingi katinukams.

  • Palaikau Jurates, Rimantes, Klaipedietes nuomoniu! Zmogus turi buti Zmogumi!

 12. Labai teisingas ir geras straipsnis.
  Atsibodo skaityti M.Alsio neapykantos rašliavos ir jurevičienės žudžudžius banamės katės atraugas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Parama

Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos" žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja - paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai" sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

Paremti
Atviri dokumentai

VšĮ „Klaipėda atvirai" kiekvieno mėnesio pradžioje skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat - detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai" dalininkų sąrašą.

Su dokumentais galite susipažinti čia
Informacija

Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso
VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

Redakcijos adresas:
Tiltų g. 16 (4 aukštas)
Klaipėda, LT-91246
Tel. + 370 650 77550
el. paštas: info@atviraklaipeda.lt