„Klasco“ geležies rūdos krovos sustabdymas: dar laukia ilgas ir sunkus kelias

Nuomonės, Svarbu

Vykintas Zulonas, advokatas
2021-10-14

Komentarų: 12

Jau daugiau nei trejus metus nuo AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ („Klasco“) vykdomos geležies rūdos krovos kenčiančius Klaipėdos gyventojus pasiekė džiugi žinia – Aplinkos apsaugos departamentas įteikė šiai įmonei privalomąjį nurodymą, kuriuo įpareigojo sausakrūvio uosto terminale (N. Uosto g. 23) nuo 2021 m. spalio 20 d. nutraukti palaidos geležies rūdos krovos operacijas.

Martyno Vainoriaus nuotr.

Pagaliau atėjo tas metas, kai aplinkos apsaugos pareigūnai stojo Klaipėdos gyventojų pusėn, nes anksčiau tuometinis Aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos valdybos skyriaus viršininkas Alfredas Šepštas labiau priminė kamuolio siekiantį atsikratyti futbolininką nei taršos problemas siekiantį išspręsti aplinkosaugininką.

Ką reiškia privalomojo nurodymo įteikimas „Klasco“? Politiniu požiūriu tai yra itin reikšmingas įvykis.

Iki šiol žmonėms tekdavo Aplinkos apsaugos departamentui ir kitoms institucijoms įrodinėti, kad „Klasco“ vykdoma geležies rūdos krova yra tarši ir šis produktas patenka už įmonės teritorijos ribų. Ir netgi įrodžius, to nepakakdavo, kad būtų imamasi realių priemonių „Klasco“ atžvilgiu. Todėl „Klasco“ buvo labai lengva tiesiog neigti akis badančius faktus.

Dabar pusiausvyra pasikeitė – Aplinkos apsaugos departamentas ir Klaipėdos gyventojai atsidūrė toje pačioje barikadų pusėje, t. y. jis jau yra nustatęs teisės aktų pažeidimus dėl „Klasco“ vykdomos geležies rūdos krovos ir yra pasiruošęs apginti savo poziciją.

Antra, šis faktas yra akivaizdus įrodymas, kad „Klaipėdos paketas“ veikia ir, tikėtina, duos savo rezultatų. Vėlgi, tai rodo, kad aktyvūs Klaipėdos visuomenininkai ir kiti bendruomenės nariai buvo teisūs gindami savo teisę į švarią aplinką ir poziciją, kad aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų sugriežtinimas bei teisės spragų pašalinimas buvo neišvengiamai būtinas.

Kas bus toliau po privalomojo nurodymo įteikimo? Be abejo, tikimybė, kad „Klasco“ įvykdys jį geruoju ir nutrauks geležies rūdos krovos operacijas, yra labai menka.

Sprendžiant iš to, kaip „Klasco“ „sėkmingai“ vykdo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos nurodymą nugriauti nelegalias „palapines“ – sandėlius, kova bus ilga ir arši.

Privalomajame nurodyme nugriauti šiuos statinius buvo duota laiko iki 2020 m. sausio 25 d., bet „palapinės“ sėkmingai stovi iki šiol ir dar tikrai stovės, kaip ligi šiol stovi nelegali dar 2014 m. turėjusi būti nugriauta žinomo klaipėdiečio verslininko Rimanto Cibausko tvora. Šių „statinių“ savininkams net būtų galima įteikti apdovanojimus už ilgiausią nelegalios statybos eksploataciją. Nesunkiai rastume ir kitų prizininkų.

Bet grįžkime prie temos. „Klasco“ neabejotinai skųs Aplinkos apsaugos departamento privalomąjį nurodymą teismui. Skundo padavimas nenustabdo šio privalomojo nurodymo vykdymo, todėl „Klasco“ taip pat neabejotinai pasinaudos savo teise prašyti teismo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones ir laikinai sustabdyti ginčijamo privalomojo nurodymo galiojimą arba vykdymą.

Privalomasis nurodymas faktiškai uždraudžia „Klasco“ krauti vieną pagrindinių krovos produktų, todėl yra didelė tikimybė, kad teismas nesiryš nagrinėti privalomojo nurodymo teisėtumo klausimo nesustabdęs jo galiojimo.

Tad, greičiausiai, „Klasco“ geležies rūdą kraus ir toliau. Bent jau tą laikotarpį, kol teisme vyks ginčas dėl privalomojo nurodymo teisėtumo.

Teismo procese „Klasco“ niekur neskubės, stengsis išnaudoti visas įmanomas priemones maksimaliai jį užtęsti. Todėl mums, Klaipėdos gyventojams teks ir toliau laukti. Šiuo metu sunku pasakyti kiek, bet įvertinus tai, kad ginčas, tikėtina, persikels ir į apeliacinę instanciją – galima planuoti maždaug vienerius metus.

Aplinkos apsaugos departamentui reikės daug kantrybės ir ištvermės šiame ginče. „Achemos” koncerną ir jo įmones atstovaujančios advokatų kontoros advokatai savo darbą dirbti moka. Aišku, mes galime smerkti tiek „Klasco“, tiek kitus jai padėsiančius asmenis iš moralinės reikalo pusės, bet teisės kreiptis į teismą ir išnaudoti visas procesines galimybes neatimsi, o garbės, savigarbos ir sąžinės kartelės ne pas visus yra vienodame lygyje.

Bet pagrindinis dalykas, ką reikėtų akcentuoti, yra tai, kad, nepaisant sėkmingos ginčo baigties, Aplinkos apsaugos departamento privalomasis nurodymas nebūtinai bus įvykdytas. „Klasco“ tikrai kurį laiką dar galės jo nevykdyti, nes už privalomojo nurodymo nevykdymą pirmiausia gresia administracinė atsakomybė – bauda nuo trijų šimtų iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų. Vargu, ar tai yra veiksminga priemonė privalomojo nurodymo tikslams pasiekti.

Todėl šioje vietoje svarbu, kad Aplinkos apsaugos departamentas būtų pasiruošęs iššauti daugiau šovinių, kurie padėtų pasiekti realų rezultatą. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnis neįvykdytą privalomąjį nurodymą sustabdyti įrenginio ar jo dalies eksploatavimą arba sustabdyti veiklą numato kaip taršos leidimo galiojimo panaikinimo pagrindą. „Klasco“ visą savo veiklą vykdo pagal vieną ir tą patį taršos leidimą Nr. (11.2)-30-67/2005/TL-KL.1-40/2016, todėl šio leidimo galiojimo panaikinimas reikštų visos „Klasco“ veiklos sustojimą. Be abejo, toks sprendimas taip pat gali būti skundžiamas teismui, tačiau, tikriausiai, tai yra vienintelė veiksminga priemonė, kurios reikės imtis po to, kuomet pasibaigs teismo procesas dėl Aplinkos apsaugos departamento privalomojo nurodymo teisėtumo.

Tad iki galutinio rezultato ir faktinio „Klasco“ vykdomos geležies rūdos krovos sustabdymo dar laukia ilgas ir sunkus kelias. Šioje kovoje bus ypatingai svarbus Klaipėdos gyventojų ir jų bendruomenių vaidmuo. Mes turime padėti Aplinkos apsaugos departamentui ir kitoms institucijoms pasiekti veiksmingų rezultatų, nes kitaip nesustabdysime nuolatinio geležies rūdos dulkių srauto, patenkančio į mūsų namus, visą Klaipėdos miesto centrinę dalį ir Kuršių marias. Todėl mums svarbu neužsiimti pasyvaus stebėtojo vaidmens.

Jei pastebėjote geležies rūdos dulkes savo namuose, būtinai apie tai praneškite Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos skyriui (klaipeda@nvsc.lt), leiskite specialistams paimti mėginius nuo vidaus paviršių. Jei vargina naktinis krovos darbų triukšmas – kreipkitės ten pat. Jei matote akivaizdžius geležies rūdos taršos požymius lauke – praneškite apie tai Aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos valdybai (klaipedos.valdyba@aad.am.lt). Jei tylėsite ir nesiskųsite, suteiksite „Klasco“ pagrindą teigti, jog Klaipėdos gyventojai jokių nusiskundimų neturi, vadinasi jokios taršos nėra. Todėl būkime aktyvūs. Nepasiduokime, užbaikime šią kovą iki galo ir uždarykime šį „Klasco“ tarybinį kolūkį visiems laikams. Ačiū.

12 Comments

 1. Teisingumas

  Svarbu per tam tikrus ryšius ir pažintis neleisti galimai papirkti teisėjo, kai KLASCO paduos į teismą.

  Reply
 2. As

  o ivaziavimas i klasco gal gali buti legaliai blokuojamas ,t.y . vieta per kuria patenka tarsa .Keliai tai ne ju,o nusikaltimo priemone patenka per musu,pilieciu teritorija

  Reply
  • Anonimas

   senai laikas ir + geležinkelis

 3. Vitės gyventoja

  Ačiū visiems visuomenininkas kurie prisidėjo kad būtų uždrausta KLASCO vykdoma geležies rūdos krovos procesai. Gyventojai visą sveikata tiek fiziškai tiek emociškai prarado nuo geležies rūdos dulkių bevalydami bute.

  Reply
 4. Audrius

  Miestas privalo teikti ieškinį prieš KLASCO dėl žalos atlyginimo

  Reply
  • Anonimas

   Ilgai teks laukti iš šakalių savivaldybės

  • GintarasR

   Turbūt pajuokavot. Miestas be diskusijų su uostu ir paklusniai pasiėmė keisti gruntą Vitėje, nors per grunto tyrimo rezultatų pristatymą buvo aiškiai pasakyta, kad tarša iš uosto. Klaipėdiečiai net nenutuokia kiek milijonų tas darbas iš viso kainuos, nes šiuo metu apima jis tik pirmu tyrimu apribotus plotus, o ne visą miesto teritoriją, besiribojančią su uostu. Jei teisingai prisimenu, lyg ir 30 cm grunto turi būti nuimta, išvežta ir utilizuota, atvežtas naujas švarus gruntas ir padėtas į vietą, teritorija vėl apželdinta. Vėl tyrimai, nustatomi nauji keistino grunto sklypai, nauji tyrimų ir daugybės darbų pirkimai, nauji milijonai… Tokiu būdu įgyvendinamas principas “teršėjas moka” mūsų mieste.

 5. Liko prisiminti KAS

  seimui teikė ir ruošė taip vadinama ” KLAIPĖDOS PAKETĄ ” .. Ačiū to meto dar visuomenininkei Ligitai Girskienei ir kitiems aktyviems miestiečiams . Seimo dauguma buvo ” valstiečiai ” . Advokatas akcentuoja _____ Antra, šis faktas yra akivaizdus įrodymas, kad „Klaipėdos paketas“ veikia ir, tikėtina, duos savo rezultatų. Vėlgi, tai rodo, kad aktyvūs Klaipėdos visuomenininkai ir kiti bendruomenės nariai buvo teisūs gindami savo teisę į švarią aplinką ir poziciją, kad aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų sugriežtinimas bei teisės spragų pašalinimas buvo neišvengiamai būtinas.

  Reply
  • R.S.

   Nemanau kad bus kas nors kitaip – Aplinkos ministras su seimere Gedviliene paskutinę minutę įmūrijo į tą ,,Paketą „pakeitimą kad aplinkosaugininkai gavę pranešimą iš gyventojų neprivalo reaguoti ir važiuoti tuoj pat tikrint. Taip ir pasakė mūsų Simukas ,,aplinkosaugininkams užtenka planinių patikrinimų” ir galimai pagalvojo kur dabar statys sau dar vieną namą? Gal Nidoj?Ar iš karto GranKanarijoj?:D)

 6. Bzzzz :)

  Vykintai, būtum šaunuolis, jei pro bono pagelbėtum AK bylinėjantis, kas redakcijai kainuoja nemažus pinigus. Karts nuo karto pasirodai AK tribūnoje ar kaip advokatas, ar kaip visuomeninkas, ar kaip politinis veikėjas. Paties nuomonės yra šaunios, tačiau tuo pačiu save reklamuoji ir skleidi savo žinomumą dėka AK tribūnos. Tad būkim biedni ir teisingi, būtų sąžininga be honoraro atidirbti AK.

  Reply
 7. Švyturio gatvės gyventojas

  Dėkui už straipsnį ir už patarimą. Reikės persijungti į aktyvią kovos su šiuo teršėju stadiją. Neleisim galutinai užš…ti mūsų mikrorajono.

  Reply
  • Anonimas

   o Šnaideratas leis? Ir į Druskininkus Klasco nebevež

Submit a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. IP adresas bus rodomas viešai. Būtini laukeliai pažymėti * ženklu.

Pranešti klaidą
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

PANAŠŪS STRAIPSNIAI

Aplinkosauga

Vyks medžioklės egzaminai

Aplinkos apsaugos departamentas (AAD) gegužės mėn. įvairiuose šalies regionuose organizuos medžioklės egzaminus. Klaipėdoje egzaminai bus organizuojami gegužės 8 d. Teorijos ...
2024-04-08
Skaityti daugiau

Aplinkosauga, Svarbu

Klaipėdoje - didelė tarša kietosioms dalelėmis (atnaujinta)

Uostamiestyje, Šilutės plente esanti taršos matavimo stotelė antradienį fiksuoja daugiau nei dvigubai didesnį už leistiną kietųjų dalelių kiekį ore, o ...
2024-04-02
Skaityti daugiau

Kriminalai ir nelaimės

„Grigeo Klaipėda“ byloje - dar du prašymai

Šiaulių apygardos teismas penktadienį apklausė du papildomai pašauktus į teisiamąjį posėdį naujus liudytojus AB „Grigeo Klaipėda“ Kuršių marių taršos byloje. ...
2024-03-29
Skaityti daugiau

PARAMA

Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos” žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja – paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai” sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

ATVIRI DOKUMENTAI

VšĮ „Klaipėda atvirai” kiekvieną mėnesį skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat – detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai” dalininkų sąrašą.

Susipažinti su dokumentais.

INFORMACIJA

Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

Puslapio taisyklės.

Redakcijos tel. + 370 650 77550
el. paštas: info@atviraklaipeda.lt

Pin It on Pinterest

Share This