P0

Kultūra

,,Impresijų” 10-metis suvienijo Klaipėdos krašto jaunuosius atlikėjus

Atvira Klaipėda

Atvira Klaipėda
2023-09-23


Kilni, įpareigojanti projekto – tarptautinio kamerinės muzikos festivalio ,,Impresijos”, skirto Klaipėdos miesto ir krašto jauniesiems menininkams (Lietuvoje ir jau išvykusiems į užsienį) puoselėti, idėja 2014 metais priklauso šio projekto sumanytojai, meno vadovei, daugiau nei 30-ties tarptautinių konkursų nugalėtojai ir laureatei, pianistei Gabijai Maknavičiūtei-Janavičienei, ne kartą apdovanotai už kūrybinius darbus.

Gabija Maknavičiūtė-Janavičienė. Asmeninio albumo nuotr.

,,Galbūt todėl, kad namuose nuo pat 2001 m. buvo pastoviai generuojami Klaipėdos miesto profesionalaus meno perspektyvoms svarbūs jaunosios kartos rengimo klausimai: atvirų meistriškumo pamokų, šalies, tarptautinių konkursų stoka (pastarųjų rengimo praktikos Klaipėdoje nebuvo), natūraliai gimė ir aktualaus festivalio idėja. Drąsino ir mamytės kartu su kolegomis pastangomis čia pirmą kartą 2002 m. surengtas respublikinis, o vėliau – tarptautiniai konkursai ir juos lydėję festivaliai“, – prisimena vaikystės įspūdžius jaunoji pianistė Gabija Maknavičiūtė, 2014 m. nestokojusi nei ryžto, nei jėgų, nei energijos, kad visų žvilgsniai ir mintys pakryptų svarbaus kraštui tarptautinio festivalio ,,Impresijos” organizavimo kryptimi.

Žvelgiant iš laiko perspektyvos akivaizdu, kad jaunos, talentingos pianistės idėja buvo ne tik įdomi, aktuali, bet ir savalaikė, nes tarsi užbūrė visus ne tik šalia esančius, rėmėjus, negąsdino aukštais reikalavimais (festivalyje galėjo dalyvauti tik tarptautinių, šalies konkursų laureatai) nei atlikėjų, nei pedagogų. Taip jaunimo nepaprasto entuziazmo vedini pirmi 4 tarptautiniai projekto (2014, 2017, 2021, 2022 m.) festivaliai pasižymėjo paraiškų gausa, kas patvirtino projekto aktualumą, naudingumą ir svarbą ne tik mieste, bet ir regione.

Kaskart planuojant projekto turinį ir jo sudedamąsias dalis buvo siekiama naujų ambicingų formų. Taip 2021 m. gimė idėja III tarptautinį festivalį ,,Impresijos” pradėti pirmu tarptautiniu konkursu ,,Impresijos”, kurio 8 kategorijose dirbo daugiau nei 8 tarptautinės vertinimo komisijos (net 48 žiuri) nariai – profesoriai iš įvairių pasaulio šalių, o konkurso dalyvių sulaukta ne tik iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Italijos, Gruzijos, Azerbaidžano, Tadžikistano, Uzbekistano, Švedijos, Rusijos, Suomijos, Ukrainos, Anglijos, Vokietijos, bet ir iš Australijos, JAV.

Tačiau ,,Impresijos“ neapsiribojo tarptautinio konkurso surengimu: per birželį ir liepą surengta per 20 koncertų gyvai, o visa vainikavo LMTA Klaipėdos fakulteto Koncertų salėje tradicinis apie 5 val. trukęs Gala koncertas ,,Mus užaugino Klaipėda“, skirtas Klaipėdos miesto gimtadieniui.

2022 m. IV-asis tarptautinis kamerinės muzikos festivalis ,,Impresijos“ negalėjo neatliepti Ukrainoje prasidėjusio karo gaudesiui. Žaibiškai įvairių Lietuvos bažnyčių hierarchų (Klaipėdoje, Slengiuose, Plungėje, Palangoje, Nidoje, Juodkrantėje), Žvejų kultūros rūmų, KVMT administracijų dėka gimė daugybė karo aukoms Ukrainoje remti skirtų renginių, tarp jų ir IV festivaliui ,,Impresijos“ skirtas ,,Musica sacra“ labdaringų sakralinės muzikos koncertų ciklas.

Su dideliu entuziazmu IV festivalyje ,,Impresijos“ buvo pirmą kartą surengti ir visų Klaipėdos švietimo muzikos meno institucijų jaunųjų talentų – tarptautinių konkursų laureatų koncertai-maratonai KKS, LMTA Klaipėdos fakulteto koncertų salėse, kuriuos vainikavo LMS renginys – koncertas-maratonas ,,Impresijų naktis“ Vilniuje. Tradiciškai visą liepos mėnesį festivalio melomanai klausėsi trečiosios festivalio dalies – ,,Gaudeat Impressions“ teminių koncertų ciklo: ,,Lietuvos Didieji“, minint Karaliaus Mindaugo karūnavimo 769-ąsias metines (3 koncertai); ,,Naujoji Vienos operetė – F. Leharas ir I. Kalmanas“; ,,Gintariniai balsai“. Kiek netradiciškai festivalis baigėsi Gala video koncertu ,,Mus užaugino Klaipėda“.

Kultūros straipsnių vidus

V tarptautinis kamerinės muzikos festivalis ,,Impresijos (2023) į savo renginių programą tradiciškai įtraukė per 100 aktyvių projekto dalyvių – pradedančių tarptautinių konkursų laureatų kelią muzikos mokyklose ir jau baigiančių studijas aukštosiose šalies ir užsienio muzikos mokyklose. Tradiciškai jiems buvo paskirta II-oji festivalio dalis ,,Miracula musicae“ (6 koncertai), suteikta galimybė dalyvauti video Gala koncerte ,,Mus užaugino Klaipėda“ .

Projekto Partnerio – LMTA rektorės doc. dr. Juditos Žukienės dėka Klaipėdos fakulteto koncertų salėje įvyko beveik visi šios antrosios festivalio dalies koncertai. Pažymėtinas itin ryškus absolventų – šiandien LMTA studentų ,,desantas“ Klaipėdoje, prasidėjęs prof. A. Krikščiūnaitės klasės studentų koncertu (gegužės 19 d.), atidariusiu šių metų V-tųjų ,,Impresijų” – pirmąją festivalio dalį ,,Miracula musicae”, skirtą Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-mečiui.

Šį koncertų ciklą pratęsė prof. V. Prudnikovo klasės studentai, prof. Z. Ibelgaupto pianistai, LMTA Klaipėdos fakulteto doc. G. Zeicaitės studentai. Šios dalies koncertų kontekste nepamirštami ir jaunųjų J. Kačinsko muzikos mokyklos auklėtinių pasirodymai bei šią dalį vainikavusio – E. Balsio menų gimnazijos absolvento – Vladimirs Tarasovs koncertas-rečitalis ,,Vargonų muzikos valanda“.

Šių metų III-ioji festivalio dalis ,,Gaudeat Impressions“ (7 koncertai) prasidėjo Lietuvos istorijai skirtais koncertais Lietuvoje ir užsienyje. Pirmasis jų – ,,Skriski, skriski Lietuvėlėn” surengtas projekto partnerio – VŠĮ ,,Dvaro renginiai“ dėka įvyko Tautvydo dvare. Šiuose koncertuose renkasi ne tik vietos bendruomenė, bet ir iš įvairių Lietuvos miestelių atvykstantys muzikos melomanai.

Pasak organizatorių, ypač malonu, kad Lietuvos istorijai ir didžiavyrių likimams abejingų nebuvo, kad istorijos pagrindu sukurtą gana sunkią, sudėtingą programą lydėjo aplodismentų jūra ir telefonų skambučiai, kviečiantys atvykti ir į kitus Lietuvos dvarus bei šventoves.

Kaskart tarptautinis festivalis ,,Impresijos“ pasakojo apie miesto daugiakultūriškumą, Klaipėdos miesto kultūrai kūrusias ir kuriančias reikšmingas meno asmenybes, ilgą kūrybinį kelią nuėjusius, pripažintus ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų menininkus, tačiau ne mažiau svarbūs organizatoriams ir tarptautiškumo aspektai: sena draugystė tarp muzikų profesionalų kaskart dovanoja klaipėdiečiams įdomius susitikimus su mūsų kraštiečiais išvykusiais studijuoti, gyventi į įvairias užsienio šalis: Latviją, Lenkiją, Vokietiją, Šveicariją, Angliją, Italiją, Prancūziją, JAV.

Šiais metais Klaipėdos universiteto rektoriaus, festivalio ,,Impresijos“ globėjo prof. dr. Artūro Razbadausko dėka pagrindine festivalio ,,Impresijos“ naujiena tapo KVMT solistų, tarptautinių konkursų Vokietijoje ir Rusijoje laureatų – Beatos Ignatavičiūtės, Mindaugo Rojaus bei Ingos Maknavičienės gastrolės į užsienį. Todėl aštuoniolika festivalio ,,Impresijos“ koncertų buvo surengti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, o užsimezgusi bičiulystė su lietuvių bendruomenės pirmininku Rygoje R. Žalnieriumi nubrėžė gaires kelionių geografijos perspektyvoms Baltijos šalyse.

Bendri B. Ignatavičiūtės, M. Rojaus, I. Maknavičienės koncertai su Latvijos pianistais – Antra ir Normundu Viksnes Mitternachtssonne / Vidurnakčio saulė lydimi filosofijos mokslų daktaro Arvydo Juozaičio minčių, įvyko ne tik Rygos Šv. Petro bažnyčioje, bet ir projekto partnerio – Brolio S. B. Jurčiaus vadovaujamoje Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje.

Čia vyko ir kiti publiką žavėję ir traukę visą vasarą svarbūs teminiai ,,Gaudeat Impressions“ renginiai-koncertai, skirti Klaipėdos kultūros magistrų kūrybiniam keliui pristatyti, muzikinės literatūrinės kompozicijos, praskleidžiančios ne tik teatro pasaulio uždangą, Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-osioms metinėms paminėti: ,,Kultūros naktis – Impresijų naktis“ – KVMT Garbės dirigento S. Domarko kūrybos portretai (Klaipėda, Nida. Dalyvavo: B. Ignatavičiūtė, R. Štemanetian, M. Rojus, A. Kozlovskis, T. Jakas, I. Maknavičienė); trys filosofo dr. A. Juozaičio ,,Ryga – kita civilizacija“, ,,Klaipėdos paveikslas“, ,,Klaipėda – Mėmelio paslaptis“ renginiai (Ryga, Klaipėda. Dalyvavo: Vladimirs Tarasovs, B. Ignatavičiūtė, M. Rojus, I. Maknavičienė, Brolis S. B. Jurčius, Antra ir Normunds Viksnes); G. Zeicaitės, A. Juozauskaitės ir R. Adomavičiaus ,,Garbės Giesmė per amžius nenutyla“ (Nida); aktorių R. Šaltenytės-Reklaitienės (Klaipėda. Dalyvavo: B. Ignatavičiūtė, I. Maknavičienė) AMŽINOJI ŠVIESA ir N. Sabulytės ,,Rabindranatas Tagorė. Gyvenime tavęs ieškojau“ (Klaipėda. Dalyvavo: M. Rojus, I. Maknavičienė); prof. A. Krikščiūnaitės ir M. Rojaus ,,Širdy Dangus“ (Klaipėda).

,,V Tarptautinis kamerinės muzikos festivalis ,,Impresijos“, kaip ir visą dešimtmetį rengiamas tarptautinis projektas – ambicingas, aukštos kultūrinės ir meninės vertės, aukšto profesionalumo, gilaus turinio, genialiai sudėliotų temų, kūrėjų ir kompozicijų kupinas festivalis, kuriame ne tik daug pagarbos šiandien Klaipėdą kuriantiems menininkams, bet ir Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-osioms metinėms paminėti skirti renginiai“, – apibendrino daugelio klausytojų ir projekto partnerių mintis Klaipėdos kultūros magistrė aktorė Virginija Kochanskytė.


  2023-09-23

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas. Visų komentarų autorių IP adresai yra skelbiami viešai.

  Parama

  Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos" žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja - paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai" sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

  Paremti
  Atviri dokumentai

  VšĮ „Klaipėda atvirai" kiekvieno mėnesio pradžioje skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat - detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

  Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai" dalininkų sąrašą.

  Su dokumentais galite susipažinti čia
  Informacija

  Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso
  VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

  Puslapio taisyklės. 

  Redakcijos tel. + 370 650 77550
  el. paštas: info@atviraklaipeda.lt