Vaida Vaitilavičienė

„Kokybės krepšelis“– individualios mokinio pažangos link

2021 metais Klaipėdos „Vyturio“ progimnazija įsitraukė į Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Kokybės krepšelis“. Šiuo projektu siekiama diegiant inovatyvią ugdymo(si) aplinką, ugdyti kūrybišką, iniciatyvią, teigiamos emocinės savijautos ir nuolat...

„Vyturio” ąžuoliuką padabino margučiais

Trečiadienį Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos kiemo ąžuoliukas pražydo bendruomenės puoštais velykiniais margučiais. Mokiniai, susipažinę su kiaušinių marginimo technikomis, ornamentais ir simboliais, padėdami tėvelių, dekoravo ir kabino margučius. Organizatorių...

Pin It on Pinterest