P0

Politika, Svarbu

Girulių miškas: tikrasis mūšis dar laukia? (12)

Martynas Vainorius

Martynas Vainorius
2020-06-29


Trečiadienį turinčiame vykti Vyriausybės posėdyje jau yra įtrauktas sprendimo projektas, kuriuo būtų keičiamas birželio 22 d. priimtas ministrų kabineto nutarimas, pagal kurį galimai geležinkelių plėtrai į šiaurę būtų buvęs analizuojamas tik Girulių miško variantas. Dabar jau nutarime minimas ir Klaipėdos rajono Kopūstų kaimas.

Būtent tokio sprendimo (su Kopūstų alternatyva) pageidavusiųjų gretose esančios uostamiesčio savivaldybės administracijos vadovas Gintaras Neniškis sako, jog Vyriausybei priėmus naują sprendimą, miškas bus ginamas išduodant planavimo sąlygas. Kartu jis pripažįsta, jog tikriausiai buvo per mažai komunikacijos aiškinant, kodėl savivaldybė iš viso sutiko su tokio projekto rengimu.

Martyno Vainoriaus nuotr.
Įvyko nesklandumas?

„Atvira Klaipėda” jau rašė, kad birželio 22 d. Vyriausybės posėdyje be papildomo pristatymo bendru sutarimu buvo pritarta projektui „Dėl transeuropinio IX B transporto koridoriaus Klaipėdos geležinkelio mazgo dalies susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo pradžios”.

Nors birželio 19 d. Klaipėdoje su bendruomenės atstovais susitikęs susisiekimo viceministras Gytis Mažeika tvirtino, jog sprendimo projektas bus pataisytas, įtraukiant ir Kopūstų kaimą, kuris iki šiol ir planavimo dokumentuose buvo minimas kaip plėtros variantas, tai nebuvo padaryta. Projekte, kuriam pritarė ministrai, numatyta galimą geležinkelio plėtrą analizuoti tik ruože nuo Klaipėdos miesto šiaurinės administracinės ribos iki geležinkelio viaduko virš Liepų g. ir ruože nuo Rimkų geležinkelio stoties pro Draugystės geležinkelio stotį iki uosto ribos.

Dabar jau šio sprendimo pakeitimą teikianti Susisiekimo ministerija aiškina, kad juo siekiama „ištaisyti Vyriausybės posėdžio (priėmimo procedūros) metu įvykusį nesklandumą”.

Naujojo Vyriausybės sprendimo projekte jau rašoma, kad Klaipėdos geležinkelio mazgo dalies vystymo planavimas apimtų ir ruožą nuo Kopūstų kaimo Klaipėdos rajone.

„Nutarimo projekto patikslinimai atlikti atsižvelgus į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir Seimo narių pateiktus pasiūlymus dėl konkrečių planuotinų teritorijų nutarimo projekte įvardijimo, taip pat po papildomų konsultacijų su Klaipėdos bendruomenių atstovais”, – rašoma ministerijos teikime.

Į Vyriausybė dėl tokio sprendimo raštu, „prisijungdamas prie Klaipėdos bendruomenių asociacijos reikalavimų” birželio 16 d. kreipėsi parlamentaras Naglis Puteikis,  Kopūstų kaimo įtraukimo į sprendimo projektą birželio 18 d. raštu prašė Seimo nariai Simonas Gentvilas, Linas Balsys, Aistė Gedvilienė ir Algirdas Butkevičius.

Planavimo pradžiai pritarusios Klaipėdos miesto savivaldybės direktoriaus Gintaro Neniškio balandžio 30 d. rašte taip pat buvo siūloma tikslinti planuojamos teritorijos ribas, kad „būtų kompleksiškai įvertinta viso Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtros apimtis”.

Po viceministro vizito savivaldybė Vyriausybei nusiuntė dar vieną G. Neniškio pasirašytą raštą, kuriuo papildomai prašė, kad sprendime būtų konkrečiai minima ir teritorija prie Kopūstų kaimo.

Kodėl sutiko?

G. Neniškis, kurio balandžio 30 d. raštą miesto Tarybai paskutinio jos posėdžio metu siūlė atšaukti opozicijos atstovė Nina Puteikienė ir dar dešimt politikų, „Atvirai Klaipėdai” sakė, jog toks sprendimas miestui būtų buvęs žalingas.

„Viešojoje erdvėje visada buvo eskaluojamas tik savivaldybės sutikimas pradėti tokias planavimo procedūras, bet kažkodėl užmirštama antra svarbi rašo dalis, kurioje prašoma nagrinėti galimą geležinkelio plėtrą plačiau, ne vien tik miesto ribose. Tenka pripažinti, kad čia tikriausiai buvo ir mūsų komunikacijos spraga, nes nenumatėme, kad gali kilti toks ažiotažas. Iškelti kiek galima daugiau geležinkelio srautų iš centro yra vienas iš miesto prioritetų. Juolab kad aiškėja, jog ir triukšmo slopinimo sienelių projektams finansavimo nebelieka, tad reikės ieškoti techninių sprendinių, kad traukinių eismas miestas būtų kuo mažesnis. Maždaug prieš porą metų atsirado geležinkelių reikalavimas, kad pats miestas rengdamas naująjį bendrąjį planą analizuotų ir galimą geležinkelio plėtrą, kaip kad daro su kitomis komunikacijomis, rezervuotų jam iki 50 hektarų Pauosčio mazge. Galiausiai po ilgų derybų pavyko pasiekti, kad tokiu planavimu užsiimtų patys geležinkeliai, Susisiekimo ministerija. Tad iš viso nepritarti tokių planavimo procedūrų pradžiai reikštų ne tik atsisakyti miesto norų centre turėti kuo mažiau geležinkelių, bet ir užsikrauti papildomą finansinę naštą, neapibrėžtam laikotarpiui nukelti naujojo bendrojo plano tvirtinimą”, – aiškino G. Neniškis.

Pasak jo, savivaldybė kiekviename savo rašte kartojo, kad geležinkelių plėtra turėtų būti vertinama kompleksiškai, „visas koridorius, o ne gabaliukais”.

„Ir būtent Kopūstai turėtų būti rimčiausiai vertinama alternatyva. Pagal pirminį ekonominį vertinimą jos neįtraukė  – nulėmė siauras ekonominis interesas. Tačiau pirmiausia turi būti ne ekonominiai, bet ekologiniai aspektai vertinami. Mes palaikome tokios rimtos studijos parengimą. Norėtume, kad ji apimtų ir automobilinio transporto dalį, būtų sistemiškai žiūrima, bet apsiribojama geležinkeliais, nors numatoma būtent pietinės uosto dalies plėtra, o pietinis aplinkkelis bematomas tik apie 2035 metus”, – sakė Savivaldybės administracijos direktorius.

„Prieš išduodami projektavimo sąlygas ministerijos pasirinktam rangovui jų projektą viešinsime visuomenei, lauksime nuomonių ir pastabų. Girulių miškas tikrai bus ginamas”, – žada Klaipėdos savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis. Martyno Vainoriaus nuotr.

Pasak jo, savivaldybė iki praėjusio antradienio pietų negavo aiškaus atsakymo, kokiam gi sprendimo projektui pritarė Vyriausybė. Galiausiai buvo paaiškinta, kad techniškai nespėta visko padaryti iki galo.

„Vyriausybei galutinai apsisprendus Susisiekimo ministerija skelbs konkursą planavimo darbų rangovui išrinkti. Ir būtent čia yra svarbiausia vieta – kokios bus planavimo sąlygas, kurias išduos Klaipėdos savivaldybė, nes planuojama bus ir miesto ribose. Į jas bus privaloma atsižvelgti, skirtingai nei šiame etape, kai kalbama tik apie pačią proceso pradžią. Prieš išduodami tokias sąlygas jų projektą viešinsime visuomenei, lauksime nuomonių, pastabų. Girulių miškas tikrai bus ginamas, tačiau būtina turėti svarių teisinių argumentų ir tam rengiamės, nes savivaldybės išduodamos sąlygos gali būti skundžiamos teismui”, – sakė G. Neniškis.

Internetinę rezoliuciją prieš geležinkelio plėtrą Girulių miške pirmadienio rytą jau buvo pasirašę daugiau nei 12 800 žmonių.

Pirmadienį pranešta, kad „netylant prieštaringoms diskusijoms dėl Girulių miško, kurias inspiruoja neretai klaidingai interpretuojama informacija bei pačios informacijos stygius”, Seimo narys Dainius Kepenis pakvietė aplinkos ministrą Kęstutį Mažeiką susitikti su klaipėdiečiais. Šis susitikimas numatomas liepos 2-ąją, 14 val., aikštelėje prieš tiltą virš geležinkelio P. Lideikio gatvėje.


  2020-06-29

  12 komentarai “Girulių miškas: tikrasis mūšis dar laukia?”

  1. AvatarTRAUKŪNAS 2023 (IP: 195.133.146.252)

   1. Laivas SŪDUVIS stovės prie Pilies tilto, Dangės kairėje krantinėj. REGATOS vietoj.

   2. Laivas „SŪDUVIS” bus „UŽKONSERVUOTAS”, o ne „NURAŠYTAS”.

   Tiems, kas skaito komentarus tinklaraštyje ir jau žino kur Smiltynėje stovi „NURAŠYTAS” laivas „KOLYMA”,
   rekomenduojame nuvykti dar į Klaipėdos geležinkelio stotį ir apžiūrėti „UŽKONSERVUOTĄ” juodą garvežį… … …

  2. AvatarJonas (IP: 85.232.128.60)

   Žmonės , į kovą prieš savivaldybės biurokratus – Klaipėdos plaučių naikintojus. Lauk iš savivaldybės niškius, bliauskus ir tt…..Privalom apginti mišką ir išsaugoti ateinančioms kartoms.

  3. AvatarGintarasR (IP: 78.57.233.217)

   Birželio 22d. buvo priimtas Vyriausybės nutarimas Nr.651 ir jame Klaipėdos g/ž mazgo planavimo veiksmai numatomi vien miesto teritorijoje. Jokių zuikių, kopūstų ir kaimų – o Girulių miškas. Žemiau visas tekstas. Na, tai kas pirmas akis pavartys, kad nieko apie tai nežinojo?
   “”
   LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
   NUTARIMAS

   DĖL TRANSEUROPINIO IX B TRANSPORTO KORIDORIAUS KLAIPĖDOS GELEŽINKELIO MAZGO DALIES SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANŲ RENGIMO PRADŽIOS

   2020 m. birželio 22 d. Nr. 651
   Vilnius

   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio
   2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m.
   birželio 18 d. nutarimą Nr. XII-381 „Dėl Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies projekto (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros komplekso) pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“, siekdama įgyvendinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 7.3.1 papunktį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

   1. Pradėti rengti ypatingos valstybinės svarbos projekto transeuropinio IX B transporto koridoriaus Klaipėdos geležinkelio mazgo dalies (ruože nuo Klaipėdos miesto savivaldybės administracinės ribos šiaurinėje miesto dalyje iki geležinkelio viaduko virš Liepų g. ir ruože nuo Rimkų geležinkelio stoties pro Draugystės geležinkelio stotį iki Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ribos) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planus (toliau – planavimo dokumentai).

   2. Nustatyti šiuos planavimo dokumentų tikslus:

   2.1. sudaryti sąlygas Klaipėdos geležinkelio mazgo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros darniai plėtrai Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybių teritorijose ir numatyti šiai plėtrai reikalingas teritorijas;

   2.2. mažinti neigiamą geležinkelių transporto (triukšmo ir vibracijos) poveikį urbanizuotoms teritorijoms Klaipėdos miesto centrinėje dalyje.

   Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis

   Susisiekimo ministras Jaroslav Narkevič

   “”

   • Avatarar nemanote (IP: 78.57.217.118)

    kad dar reikėtų “paspausti”, kad p. 2.1 būtų išbraukta “…Klaipėdos miesto ir…”?

  4. AvatarSusitikimas 14 val. (IP: 90.131.47.7)

   Kam rengismas susitikimas liepos 2 ., ketvirtadienį 14 val.? Bedarbiams ar partiniam paukščiukui popieriuose? Mokesčių mokėtojai tuo metu dirba!

   • AvatarGintarasR (IP: 78.57.233.217)

    Nepurkštaukit ir į pozą nestokit, nes nėra dėl ko. 🙂 Kai reikia į ministerijas, Seimo komitetus, Vyriausybę, Prezidentūrą susitikimams važiuoti – mes tikrai visą dieną sugaištame ir jūs net ačiū dažniausiai nepasakot. Tai jeigu ministras pats pas mus atvažiuoja – tik naudokimės proga ir bent pabandykim surasti ką nors, kuo Aplinkos ministerija mums galėtų būti naudinga ieškant miestui geriausių sprendimų. Ir kad rinkimai artėja ir jiems visiems mūsų dėmesio labai norisi, visi laikraščiai ir televizijos kaip prie medaus sulėks – tai ir tuo naudokimės 🙂 Nes kur nors Vilniuje ar Širvintose niekas beveik nieko apie mūsų klaipėdietiškus reikalus nežino. Pagrindinių media redaktoriai net savo žurnalistams pataria į Klaipėdos reikalus giliau nelandžioti ir negaišti laiko, nes publikai tai neįdomu. Mes labai toli esam nuo jų smėlio dėžės Lukiškėse 🙂
    Bet jeigu tamsta net pietų meto persikelt nesugebėsit – tikriausiai ir neateisit.

   • AvatarNiekas nepurkštauja (IP: 90.131.37.212)

    Pietų meto persikelt nesugebėsiu. Nes nesu pats sau darbdavys, kaip kai kurie laisvo oro direktoriai: tiek Vyriausybėje, tiek Seime. Kuriuos man tenka išlaikyti. Ir ne visur pietūs kilnojami: jei manote, kad dirbama tik viešajame sektoriuje.

  5. Avatarmanau (IP: 78.57.217.118)

   kad yra nesąžininga sakyti, kad savivaldybės išduodamomis planavimo sąlygomis kažką bus galima uždrausti planuoti Girulių miške. Kaip pats ir sako, kad tokias sąlygas bus galima apskųsti teismui, ką užsakovas ir padarys, o teisme laimės – nes galimas planavimas Girulių miške yra numatytas Vyriausybės ir Klaipėdos savivaldybė tam pritarė.

  6. AvatarMeras memorandumas tau padės tualete ant sienos (IP: 90.131.44.70)

   Tikroji ir graudžioji Girulių miško istorija:
   1. Grubliausko ir konservatorių koalicija meluoja: jie sako, kad yra prieš Girulių miško atidavimą transporto koridoriui, o iš tiesų jie per Neniškį pritarė vyriausybės nutarimui. Memorandumas yra tik dūmų uždanga, nuo kurios vyriausybės sprendimai nesikeičia!
   2. Norint panaikinti vyriausybės sprendimą, reikia atšaukti Neniškio pritarimą vyriausybės nutarimui.

  7. AvatarNeniškis eik laul iš psreigu (IP: 90.131.44.70)

   Manau tu išdaviai Klaipėda ir miestiečius parašiai pritariu ir dėka tavo parašo Vilnius tai ir išbalsavo tik Giruliosę. Lauk eik…….. tok direktorius miestui nereikalingas kaip ir tok meras

  8. Avatarvot tau boba ir devintinės (IP: 193.219.76.238)

   Triukšmo slopinimo sienelių projektams finansavimo nebelieka, tad reikės ieškoti techninių sprendinių, kad traukinių eismas miestas būtų kuo mažesnis. “” tai jau ir sienelių nebebus?
   Kas dėjo į krūmus finansavimo prasme- geležinkelis ar savivaldybė?

   • AvatarGintarasR (IP: 78.57.233.217)

    Geležinkelis pareiškė, kad projektavimo procedūros užsitęsė, nebespėjama į finansavimo periodą ir projektas yra stabdomas kol bus kada nors surastas kitas finansavimo šaltinis. Tik dar viena eilutė į Klaipėdos mulkinimo įvairiausiais pažadais sąrašą.

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas. Visų komentarų autorių IP adresai yra skelbiami viešai.

  Parama

  Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos" žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja - paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai" sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

  Paremti
  Atviri dokumentai

  VšĮ „Klaipėda atvirai" kiekvieno mėnesio pradžioje skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat - detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

  Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai" dalininkų sąrašą.

  Su dokumentais galite susipažinti čia
  Informacija

  Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso
  VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

  Puslapio taisyklės. 

  Redakcijos adresas: Bangų g. 5A-3F, Klaipėda, LT-91250, Tel. + 370 650 77550
  el. paštas: info@atviraklaipeda.lt