P0

Miestas, Svarbu

Teismas: sutuoktinio paimta byla ir keiksmai pagrįstai virto pastaba prokurorei

Martynas Vainorius

Martynas Vainorius
2022-01-28


Pirmos instancijos teismas atmetė Klaipėdos apylinkės prokurorės Viktorijos Giniotienės skundą dėl jai skirtos tarnybinės nuobaudos – pastabos.

Martyno Vainoriaus nuotr.

„Atvira Klaipėda” jau rašė, kad teismą pasiekusi istorija kilo dėl to, kad V. Giniotienės sutuoktinis, iš Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro pareigų 2019 m. rudenį atleistas Aidas Giniotis, pernai vasarį nusprendė paimti iš prokuratūros raštinės bylą ir atnešti ją žmonai, tuo metu esą sėdėjusiai automobilyje ir kalbėjusiai su sūnumi. O pastaroji vėliau dėl to dar įsivėlė ir į žodinį konfliktą su prokuratūros Dokumentų valdymo skyriaus darbuotoja. 

Dėl šių dviejų epizodų buvo pradėti du tarnybiniai patikrinimai, kuriuos vainikavo generalinės prokurorės sprendimas pareikšti V. Giniotienei pastabą. Pastaroji yra pati švelniausia nuobauda, išnykstanti per metus, tačiau prokurorė vis tiek padavė skundą Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams ir prašė ją panaikinti kaip nepagrįstą. 

Kolegę išvadino necenzūriniais žodžiais?

„Būdama valstybės pareigūnė (prokurorė), pareiškėja nesilaikė prokurorui taikomų aukštų elgesio (etikos) ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimų, vartojo moralės ir etikos nuostatų neatitinkančią, įžeidžiančią terminiją, tokiu savo elgesiu diskredituodama gerą prokuroro vardą, sumenkindama prokuratūros autoritetą, t. y. 2021 m. vasario 23 d. apie 16 val. viešoje vietoje – Klaipėdos apygardos prokuratūroje, esančioje Vilties g. 12, Klaipėdoje, DVS 119 kabinete, tuo metu savo darbo vietoje dirbusios DVS vyriausiosios specialistės S. S. paklausė, kuri vieta jai skauda dėlto, kad ateina A. G. ir paima jai nukreiptus dokumentus. Po to, S. S. nespėjus atsakyti, pakeltu ir nepagarbiu tonu, vartodama necenzūrinius žodžius, pareiškė, kad S. S. nieko nebuvo padaryta, todėl koks jai skirtumas, kas paima dokumentus ir kam dėl jų jai reikia čia važiuoti. Sakė, kad A. G., prokuratūroje pradirbęs 19 metų, nieko blogo nepadarė, teiravosi, kodėl S. S. kelia tai į viešumą, juolab kad čia prokuratūroje viskas yra supuvę, kad čia dirba visi bjaurūs žmonės. S. S. pasakius, kad negalima niekam nesakant pašaliniam asmeniui paimti bylas, kad ji tuo metu ne viena buvo kabinete ir neteko žado dėl tokio A. G. elgesio, paminėjus bylų paėmimo metu kabinete buvusias J. S. ir A. M., pareiškėja dar labiau įpyko, J. S. išvadino „sena kurva ir padla“ bei kitais necenzūriniais žodžiais, kurių S. S. pažodžiui negalėjo atkartoti dėl patirto streso. Tuo metu į kabinetą įėjusiai Ž. Ž. pareiškėja pareiškė, kad jos čia nereikia painioti, nes ji „nepričiom“ ir tegul nesikiša. S. S. atsakius, kad tai DVS vedėja ir turi žinoti apie savo pavaldinei keliamas pretenzijas, pareiškėja nepagarbiai piktinosi, vartodama necenzūrinius žodžius, kurių nei S. S., nei Ž. Ž. dėl patirto emocinio šoko neprisimena, pakeltu balsu ir nepagarbiai pareiškė, kad visa prokuratūra yra supuvusi iš vidaus, baisūs žmonės čia dirba, kad tik jai spręsti, kas iš jos skyrelio gali pasiimti dokumentus”, – rašoma V. Giniotienės apskųstame įsakyme. 

Generalinės prokuratūros vertinimu, elgesio aplinkybės ir įžeidžiančių žodžių turinys leidžia teigti, kad V. Giniotienė „aiškiai suvokė užgaulų vartotų žodžių turinį ir tyčia siekė pažeminti bei įžeisti, garsiai rėkdama, siekė asmenims sukelti neigiamas emocijas”.

„Nemandagių, įžeidžiančių bei žeminančių posakių kito asmens atžvilgiu vartojimas sumenkino prokuroro, kaip valstybės pareigūno, vardą ir prokuratūros, kaip valstybės institucijos, autoritetą ir sukėlė neigiamus išgyvenimus DVS vyriausiajai specialistei S. S., DVS vedėjai Ž. Ž. ir prokurorei J. S. bei leido susidaryti nuomonei, kad prokuratūroje dirba asmenys, negerbiantys kitų asmenų garbės ir orumo”, – savo atsiliepime teismui rašė Generalinė prokuratūra.

Tuo metu pati V. Giniotienė teisme tvirtino, kad to ginčo metu tikrai nesikeikė, esą išvados padarytos remiantis tik tuo, ką sakė kita konflikto pusė. 

Neigdama V. Giniotienės argumentus Generalinė prokuratūra atkreipė dėmesį ir į Klaipėdos apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro Žilvino Šiurnos pateiktą V. Giniotienės charakteristiką, kurioje ji apibūdinta „kaip komunikabili, tačiau impulsyvaus būdo, nemokanti priimti kritikos, ne visada mandagi ir taktiška, todėl yra buvę konfliktinių situacijų tiek su kolegomis, tiek su policijos pareigūnais”.

Teismas: „Pareiškėja – konfliktiška asmenybė”

Teismo sprendime nurodoma, kad A. Giniotis iš prokuratūros žmonai išnešė dviejų tomų ikiteisminio tyrimo dėl vagystės bylą su DVD diskais, kuriuose buvo vaizdo įrašai.

V. Giniotienė teisme tvirtino, kad tai buvo paties jos vyro iniciatyva, ji neprašiusi to daryti, barusi A. Gioniotį už tokį elgesį. Moters teigimu, ji negali atsakyti už kito asmens poelgį. Be to, ir visas tarnybinis patikrinimas esą buvo atliktas šališkai – nebuvo apklaustas pats A. Giniotis, Duomenų valdymo skyriaus specialistės veiksmuose leidžiant jam pasiimti bylą jokio pažeidimo nenustatyta. 

Miesto straipsnių vidus

Bylą išnagrinėjusi teisėja Eglė Kiaurakytė konstatavo, kad buvęs prokuroras veikė savo žmonos vardu ir išimtinai jos interesais. Pati V. Giniotienė esą tam pritarė. Taip, anot teismo, buvo sudarytos sąlygos, kad galėjo būti atskleisti ikiteisminio tyrimo bylos dalyvių asmens duomenys.

Straipsnio vidus 10 pastraipa kompas

„Sutiktina su tuo, kad grėsmės ir rizikos, kad ikiteisminio tyrimo duomenys, proceso dalyvių asmens duomenys galėtų būti atskleisti, sukėlimas yra pakankamas, kad pažeidimas būtų konstatuotas ir nenustačius paties neskelbtinų ikiteisminio tyrimo duomenų ar proceso dalyvių asmens duomenų atskleidimo fakto. Būdama prokurore, pareiškėja turėjo suprasti, kad vykdo neteisėtus veiksmus, galėjo ir turėjo numatyti galinčias kilti pasekmes, todėl laikytina, jog pagrįstai tarnybinio patikrinimo metu konstatuota, kad šis tarnybinis pažeidimas padarytas tyčia”, – rašoma teismo sprendime. 

Jame taip pat konstatuojama, kad V. Giniotienės poziciją dėl konflikto paneigia kolegių paaiškinimai. Anot teismo, nėra duomenų, kad Duomenų valdymo sistemos vyriausioji specialistė yra suinteresuota sakyti netiesą ir taip siekia pakenkti, juolab kad vienodai įvykį apibūdina ir šio skyriaus vedėja.  

Byloje pridėtas ir elektroniniu paštu surašytas prokurorės, kurią esą koliojo V. Gionuotienė, paaiškinimas. Prokurorė nurodė, kad tai ją įskaudino.

„Tai, kad pareiškėja yra impulsyvaus būdo, konfliktiška asmenybė, patvirtina tarnybinio patikrinimo medžiagoje esanti pareiškėjos charakteristika. <…> Prokurorui keliami aukštesni nepriekaištingo elgesio reikalavimai. Tiek eidamas tiesiogines pareigas, tiek laisvu nuo pareigų atlikimo metu jis turi laikytis Prokurorų etikos kodekse nustatytų prokurorų etikos standartų. Net ir sudėtingose, konfliktinėse situacijose prokuroras turi išlikti santūrus, bendrauti mandagiai ir dalykiškai, vengti paniekinamų, įžeidžiančių žodžių ar posakių tiek bendrai, tiek kalbėdamas apie konkrečius asmenis. Visose situacijose prokuroras turi elgtis ir kalbėti taip, kad būtų išsaugotas geras prokuroro vardas ir nepakenkta prokuratūros autoritetui. <…> Duomenys, kurie nebuvo paneigti teisminio nagrinėjimo metu, patvirtina, kad pareiškėja buvo konflikto viešoje vietoje iniciatore, konflikto metu vartojo norminės leksikos, moralės ir etikos nuostatų neatitinkančią terminiją, išsakė negatyvią nuomonę prokuratūros sistemos ir joje dirbančių asmenų atžvilgiu”, – rašoma teismo sprendime. 

Juo konstatuojama, kad V. Giniotienė pažeidė Prokuratūros įstatymą, Prokurorų etikos kodekse įtvirtinus padorumo, atsakomybės principus ir vidaus tvarkos taisykles.

„Pareiškėja nepripažino, kad nesilaikė prokurorui taikomų aukštų elgesio (etikos) standartų ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimų, nesiekė atsiprašyti ir padarytas klaidas ištaisyti, todėl pagrįstai tarnybinio patikrinimo metu konstatuota, kad šis tarnybinis pažeidimas padarytas, esant pareiškėjos tyčinei kaltės formai. Sutiktina su tuo, kad pareiškėjos nekorektiškas, nemandagus ir įžeidžiantis elgesys sumenkino tiek prokuroro, kaip valstybės pareigūno, vardą, tiek prokuratūros, kaip valstybės institucijos, autoritetą, sukėlė neigiamus išgyvenimus su konfliktu susijusiems prokuratūros darbuotojams bei leido susidaryti nuomonei, kad prokuratūroje dirba asmenys, negerbiantys kitų asmenų garbės ir orumo. Turėdamas aukštąjį teisinį išsilavinimą asmuo, esantis prokuroru, privalo numanyti, kad įžeidžiančių žodžius vartodamas viešoje vietoje, girdint aplinkiniams darbuotojams, pažeidžia padorumo principą, žemina prokuroro, kaip valstybės pareigūno, vardą ir pažeidžia prokuroro etiką”, – rašoma sprendime, konstatuojant, kad paskirta pati švelniausia tarnybinė nuobauda šiuo atveju yra adekvati. 

Toks sprendimas dar gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.


  2022-01-28

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas. Visų komentarų autorių IP adresai yra skelbiami viešai.

  Parama

  Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos" žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja - paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai" sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

  Paremti
  Atviri dokumentai

  VšĮ „Klaipėda atvirai" kiekvieno mėnesio pradžioje skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat - detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

  Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai" dalininkų sąrašą.

  Su dokumentais galite susipažinti čia
  Informacija

  Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso
  VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

  Puslapio taisyklės. 

  Redakcijos adresas: Bangų g. 5A-3F, Klaipėda, LT-91250, Tel. + 370 650 77550
  el. paštas: info@atviraklaipeda.lt