P0

Mums rašo

Kokį kelią informaciniame kare pasirinko Klaipėdos meras? (24)

Virginija Jurgilevičienė
2022-04-11


Mums, Lietuvos gyventojams, teigiama, jog penktoje kolonoje yra tie, kurie mus, lietuvius, vadina fašistais. Taip elgiasi paleckiukai, lekstučiai ir jų Co. Deja, mums, Lietuvos gyventojams, atrodo, kad penktoje kolonoje yra ne tik paleckiukai, bet ir valdžioje esantys, kurie aiškina, jog neigiame Holokaustą, neprisiimame asmeninės moralinės atsakomybės už žydų žudymus Lietuvoje.

Visi puikiai matome ir žinome, kad Rusija daug metų kariauja hibridinį, informacinį karą. Rusų informacinė kariauna ukrainiečius vadino banderavcais, fašistais.

Minia gali sakyti ką nori, bet visi matome, jog Klaipėdoje paminklo, skirto II pasauliniam karui, pagrindinis akcentas – Lietuvoje archeologinių kasinėjimų metu atrasta XV a. kardo išdidinta kopija. Kaip galima lietuvišką kardą sutapatinti su sovietine armija? Martyno Vainoriaus nuotr.

Kremlius siekia imperialistinių tikslų – praplėsti Rusijos valstybės sienas. Jų planuose buvo postsovietinių respublikų sugrąžinimas į Rusiją. Liūdniausia, kad atkūrus Nepriklausomybę privalėjome laikytis to istorijos naratyvo, kurį suformavo 1940 m. okupantai, t.y. neigiamo Lietuvos įvaizdžio. Atseit, Lietuva yra žydšaudžių tauta. Nuo tokio visaapimančio melagingo kaltinimo neįmanoma buvo apsiginti. Informacinio karo iniciatoriui Kremliui į pagalbą atskubėdavo būrys mūsų tautiečių.

Kai pasirodė Rūtos Vanagaitės knyga „Mūsiškiai“, Lietuvos visuomenė pasakė, jog tai Rusijos informacinio karo produktas. Andrius Tapinas, pristatydamas knygų mugėje R. Vanagaitės knygą „Mūsiškiai” sutiko būti informacinio karo dalyviu, Kremliaus varianto viešintoju. Ir Nina Puteikienė nesigėdija mus kaltinti skleidžiant absurdišką teiginį, jog patys žydai kalti dėl genocido. Šiame Kremliaus paskelbtame informaciniame kare dalyvauja žiniasklaida, Izraelio, JAV ambasadoriai ir būtinai Faina Kukliansky bei Seimo narys Emanuelis Zingeris.

Atrodo, kad Lietuvoje gyvenantys ir padedantys FSB vadovui Naryškinui sprogdinti informacinio karo „bombą“ yra įsikišę ausų kištukus.

Nuolat aiškiname, kad sovietai yra melagiai, istorinių faktų klastotojai. Prisiminkime, kiek ilgai Kremlius neigė, jog pasirašė Ribentropo –
Molotovo paktą ir su naciais pasidalino Europą. Sovietai kaltino nacius įvykdžius Rainių egzekuciją, Panevėžio gydytojų nužudymą, Katynėje lenkų kariškių, civilių sunaikinimą. Melagiai NKVD tardytojai Boleslovas Baranauskas, Eusiejus Rozauskas parašė sovietinės dezinformacijos sklidiną Holokausto istoriją, kurios tikslas pateikti šališkus argumentus.

Kremliaus informacinio karo dalyviai, išsiimkite ausų kamštukus ir išgirskite, kad Lietuvoje nebuvo daugiau žydų šaudžiusių žmonių negu kitose valstybėse. Visos tautos turi sadistų, jų turėjo ir Lietuva.

Vidmantas Valiušaitis, kuriam pasisekė prieiti prie NKVD bylų, pastebėjo, kad bylose esančių dokumentų numeriai nubraukti, užrašyti kiti ir vėl nubraukti ir numeracijos skaičiai įrašyti dar kiti. Šis faktas rodo, kad garsūs istorikai, NKVD tardytojai su dokumentais elgėsi taip kaip liepė Komunistų partija, t.y. nereikalingus dokumentus sunaikindavo, pakeisdavo, o tada darė pasaulio visuomenei žalingas, klaidinančias istorijos interpretacijas.

Manau, informacinio karo schema buvo ir tebėra labai primityvi. FSB, Naryškino kontora, pateikdavo nurodymus ne tik tiesiogiai, t.y. Lietuvos naudingiems idiotams bei bendradarbiams, bet ir Izraelio ir JAV atitinkamoms struktūroms, kurios sureaguodavo ir užsiundydavo savo ambasadorius. Šie darydavo spaudimą, o Lietuvos valdžia paklusniai vykdydavo, kad atėjus X valandai, kai Rusija pradės karą, ji galės informuoti pasaulio visuomenę, jog negailėkite lietuvių žydšaudžių tautos, kad jiems tai karma už padarytus nusikaltimus per II pasaulinį karą.

Naryškino kontoros įdirbiui iškilo grėsmė, nes valdžioje esant valstiečiams 2020 m. Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktoriumi tapo totorius Adas Jakubauskas. 2021 m. stebint Lietuvos visuomenei, įsijungus Izraelio, JAV ambasadoriams, pritarus liberalams ir konservatoriams A. Jakubauskas buvo pašalintas iš Genocido centro direktoriaus posto. Tokia pat schema naudojama ir reikalaujant nukelti paminklą didvyriui Juozui Krikštaponiui. Šiuo atveju Naryškino kontoros naudingu idiotu tapo Gabrielius Landsbergis. Ačiū Ukmergės merui Rolandui Janickui, kuris nepakluso G. Landsbergio nurodymui ir neskuba versti paminklo.

Šiandien, kada Ukrainoje vyksta tikras karas, o Lietuvoje hibridinis, informacinis, tai mūsų, piliečių, pareiga yra ne tik padėti ukrainiečiams, bet ir neutralizuoti hibridinio karo naudojamus „šovinius“ – neleisti juodinti Lietuvos valstybės ir piliečių reputacijos.

Kita Rusijos informacinio karo užduotis yra okupantus, rusų kariuomenę, sutikti su gėlėmis. Rusijos slaptoji tarnyba Ukrainoje panaudojo milijardus dolerių, pirko opozicijos palaikymą, kad rusų kariuomenė būtų apmėtyta gėlėmis. Milijardai išleisti papirkinėjimui, tačiau rusai liko ištikimi Ukrainai ir į rusus okupantus mėtė granatas, molotovo kokteilius. Ukrainos piliečiai išliko vieningi, nes jie nebuvo supjudyti.

Deja, Lietuvoje Rusijos spec. tarnyba, t.y. Naryškino kontora šią užduotį sėkmingai įgyvendina. Dalyvauja tie patys veikėjai: A. Tapinas, liberalai ir konservatoriai. Šios partijos ir nurodyti veikėjai sėkmingai kiršina žmones, atseit, jie neišmoko kalbėti lietuviškai, reikalauja demontuoti sovietinių laikų paminklus, skirtus II pasaulinio karo aukoms.

Lietuvos gyventojų kiršinimui pasipriešino „Atviros Klaipėdos” žurnalistas Denis Kišinevskij. Jo straipsnis vadinasi „Audra stiklinėje arba nenuvertinkime Lietuvos rusų. Atsakymas Ninai Puteikienei“. Manau, kad šis straipsnis nepatiko Rusijos slaptųjų tarnybų darbuotojams, nes žlugdo piliečių kiršinimo planą. Kremliaus ideologams, imperinio mąstymo veikėjams rusų tauta tėra įrankis siekti savo tikslų. Jei jie, rusai, tam trukdo, tai Rusijoje sodina į kalėjimą, o Lietuvoje atiduoda liberalų ir konservatorių patyčioms, susidorojimui.

Savo nuomonę išsakė ir Vasilijus Safronovas, istorikas, humanitarinių mokslų daktaras. Specialisto nuomonė nepatiko Dainiui Urbanavičiui, kuris savo pastabas surašė ir pateikė straipsnyje „Nesutinku sutikti“. Jo teiginys: „daktaras Vasilijus argumentuoja, kad nėra paminklo sovietinei armijai, o minia socialiniuose tinkluose sako, kad yra.“ Nuostabą kelia liberalų ir konservatorių susidorojimo argumentas – „minia socialiniuose tinkluose sako“. Minia gali sakyti ką nori, bet visi matome, jog Klaipėdoje paminklo, skirto II pasauliniam karui, pagrindinis akcentas – Lietuvoje archeologinių kasinėjimų metu atrasta XV a. kardo išdidinta kopija. Kaip galima lietuvišką kardą sutapatinti su sovietine armija?

Patarlių apie kardą yra nemažai. „Kas kardą pakelia, nuo kardo ir žūsta“, „Kas su kardu kovoja, tas nuo kardo ir žlunga“, „Su kuo kovosi, nuo to ir žūsi“. Šis XV a. lietuviškas kardas turi gilią prasmę. Nuleistas kardas – taikos simbolis, kuris perspėja karą nešančius, kad jūs žūsite, pavirsite į šaltus, juodus plieno gabalus. Mes juos, būtent iš tamsaus metalo, ir matome paminklų ansamblyje, kuris skirtas prisiminti karą ir milijonus nužudytų žmonių.

Ponai, Naryškino kontoros bendradarbiai, mus, kaip ir Ukrainos piliečius, nepasiseks sukiršinti. Labai ačiū II pasaulinio karo aukų ansamblio kūrėjams, kurie galimai numatė ir taip sudėliojo karo ir taikos akcentus, kad Klaipėdoje šis paminklinis ansamblis tautas vienytų, o ne skaldytų.

Manau, kad A. Tapinas, N. Puteikienė, liberalai ir konservatoriai tapo 5 kolona, nes elgiasi kaip paleckininkai, savo pasisakymais kenkia Lietuvai.

Jie sudėlioja taškus ant istorinių įvykių pasekmių taip, kaip naudinga informacinio karo iniciatoriui Kremliui. Tiek paleckiukai, tiek Tapino ir Co reikalauja pusinės tiesos apie Holokaustą, palaiko Lietuvos didvyrių reputacijos juodinimą, vykdo sąmoningą piliečių kiršinimą.

D. Kišinevskij, V. Sofronovas išlaikę padorumo egzaminą, atsisakė palaikyti kiršinimo politiką, o tiksliau, tautinės įtampos didinimo politiką. Klaipėdos mere, o Jūs, ar išlaikysite padorumo egzaminą?

Šis tekstas – asmeninė autorės nuomonė. 


  2022-04-11

  24 komentarai “Kokį kelią informaciniame kare pasirinko Klaipėdos meras?”

  1. AvatarVietinė" urzula fon" (IP: 88.118.83.221)

   Vargšė, “donkichotė’. Ar ji KASD NORS, KUR NORS DIRBO? Ar tik iš pašalpų klestėjo? Atsiprašau, bet vien “strošnas minčių kratinys”, o ne straipnis./ Ar ta Virgutė ką nors pati suvokia?

  2. AvatarAksioma (IP: 88.119.39.225)

   Pagrindinės valdančios daugumos partijos dabar diktuoja politines ,,madas” ir aktyviai finansuoja visuomenininkais (Tapinas, Jakilaitis ir pan.)vadinamus visuomenės nuomonės formuotojus, bei ,,zadanijų” vykdytojus. Reikalingus ,,laisvos”, liberalkonservatoriškos valdžios politikos diegėjus-diversantus. Viskas nukreipta į nesantaikos su kaimyninėmis valstybėmis kurstymą, visišką visuomenės nužmoginimą ir Tautos, kaip žaliavos kažkieno interesams, naudojimą .Kritinis mastymas – nusikaltimas. Savo kategoriškos nuomonės (dėl vaivorykštinių ar keistų, švelniai tariant, valdžios sprendimų) – nusikaltimas. Tiesos sakymas – smerktinas, kadangi tiesa yra tik tokia, kokią skelbia dabartinė valdžia. Dvigubi standartai(senis Landzbergis gali nebaudžiamai pasakyti kad tipo ,,ai čia biški kad sunaikins žmonių tai nieko tokio..”:D) , o pabandytu kas kitas..) Žodžiu, visiškas sowietinio kapitalistinio režimo įsigalėjimas. Ir nereikia čia pezėti apie Demokratiją – eina mūsų Lietuvos traukinys šiame kelyje velniop kasdien vis sparčiau…Jau net garsiai pasakytas Signatarų priesaikos sakinys sukelia didžiulį valdančiųjų pasipiktinimą. O jį reikia užrašyti didžiulėm raidėm ir iškabinti ant griūvančio Gedimino kalno pilies sienos Vilniuje: ,,KURKIME VALSTYBĘ TOKIĄ, KOKIOS NORI JOS ŽMONĖS”.

  3. AvatarViktoras (IP: 90.131.36.37)

   Čia tokie vieningi komentatoriai kaip buvę Tiesos laikraščio skaitytojai viena partija viena tiesa tutbūt aišku kokia dabar yra Lietuvoje. Tie patys, kurie kariauja su mirusiais ir jiems pastatytais paminklais. Matyt jie yra USA buvusio prezidento Trumpo pasekėjai. Turbūt Trumpo pavardė ir yra kilusi nuo to, kad jo trumpa atmintis, nes jis taip pat kovojo su mirusiais ir jiems pastatytais paminklais

  4. Avataryra ribos (IP: 78.62.20.83)

   Šiaip tai tai gaila šios moters. Bet gal gailėtis reikėtų kitomis formomis, o ne spausdinant jos ne šiokias, nei tokias rašliavas.

  5. AvatarGediminas (IP: 78.57.251.92)

   Ši autorė matosi yra sunkus dvasinis ligonis , bet publikuoti visus paistalus gali tik suinteresuoti portalai, tik pažiūrėkit atseit kokia nuomonių įvairovė

   • AvatarKarolis (IP: 88.118.51.183)

    Na Anonimus buvo tikrai teisus paskelbdami kad Klaipedoje isikurusi rusu snipe. Nes Klaipeda pries visas pandemijas atrode kaip pazangus miestas besivarzantis su Sostine, o dabar tai tik skamba kaip vatniku kampas. Mitingas prie seimo – mitingas ir Klaipedoj prie savivaldybes ar dar kur, kai kituose miestuose tuscia. Guodzia kad cia mazuma kuria kalima suziureti.

   • AvatarŠiems dviems paskutiniams rašeivoms (IP: 88.119.39.225)

    Savęs pagailėkit pelės tupinčios po šluota ir nedrystančios viešai apie Tiesą net cyptelt. Sugebat tik zadanijas vykdyt..Pasakė jūsų vadas ,,verskit” paminklus – verčiat, pasakys smerkit Šeimų sąjūdį ar karius išvaduotojus ar dar ką – su mielu noru smerksit..Kad įsiteikt, kad pasirodyt labai labai lojaliu a’lia saviškiu, kad pasijust kad esat ,,prie ponų”:D) ..Gal net pradėsit gaudyt kartu su Bilotaitės mentiarom tuos kurie ne tep šneka ar plakatus rašo? Jau leidimas policijai yra..Kas jūsų partinių šunų ir partinių batų laižytojų nežino?:D) O Virgai Respect’as. Kas pasakys jums tą ką reikia pasakyti, jeigu neliks tokių nepasiduodančių ir nepriklausomų ? Taigi žinot kad sako teisybę tik tyčia ją niekinat?

  6. AvatarIr dar (IP: 78.61.179.125)

   gaus “rašytoja” už šį minčių lietų pinigiukų?

  7. AvatarApmaudu ir pikta (IP: 78.62.20.83)

   Norėtųsi, kad šaunioji “Atvira Klaipėda” nesikompromituotų spausdinama tokius nesąmoningus, žmones kiršinančius ir dezinformaciją skleidžiančius straipsnius.

  8. AvatarNerijus (IP: 78.61.189.100)

   Tovarišč jurgelevičiene,tavo “pasakos”mūsų vatiniams(tie kurie praėjus 80m.,-“neponimaju”)- Įdomu būtų sužinoti ar tavo tėvai-seneliai buvo Tremtiniai,greičiausiai NE! Ką tu “šiukšle”gąsdini tankais ir kardais!? Tie brudai kurie guli ten atnešė kraują ir ašaras,50 metų jų vaikai čia buvo šeimininkais,dabar MES turim savo LAISVĘ,nu tokiems kaip tu lieka “laižyti rusofašystų” rankas!

   • AvatarVirginija Jurgilevičienė (IP: 86.100.115.25)

    Sutinku, kad šeimininkais ir šiandien liko buvę okupantai. Jie nurodo, kaip rašyti apie Lietuvą mūsų valstybinei žiniasklaidai . Makaraitytė ir rašo “naciukų” Lietuva. Lietuva, lietuviai tikrai neprašė ponios Makaraitytės juos naciais išvadinti. Čia Maskvos užsakymas, kad pasauliui skelbtų, jog reikia denacifikuoti, delietuvizuoti. Kas nutiko Maskvos draugeliams: liberalams ir konservatoriams, juk daug kartų Kremlius teigė, kad sugrįš į Lietuvą, lyg būtų amnezija susirgę, nebeatsimena. Išsigydykite nuo amnezijos ir nustokite tarnauti Kremliui, ruošti Lietuvą rusų okupacijai.

  9. AvatarVirginija Jurgilevičienė (IP: 86.100.115.25)

   Kremlius, kuris Ukrainos politikų papirkinėjimui skyrė apie 50 milijardų dolerių, yra investavęs ir į Lietuvos politikus. Vieni į kitus rodo pirštais. Konservatoriai, liberalai rodo į paleckininkus. Šie į konservatorius. Iš tikro, Kremlius prižiūri Lietuvos politinį gyvenimą, politikus stumdo lyg šaškes ant lentos. VSD nedirba. Karas Ukrainoje aiškiai pasakė, kad tie, kurie mus vadina fašistais ir neigiančiais Holokaustą, nenorinčiais prisiimti atsakomybę už Holokaustą, dirba ne Lietuvai. Šios politinės jėgos ruošia dirva rusų okupacijai. Rusai, kai įrėdės su tankais, tai visam psauliui paskelbs, kad negailėkite žydšaudžių tautos. KOnservatorių ir liberalų neigimas, kad parsidavė, ypač dabar, kai visas pasaulis mato Rusijos paskelbtą naratyvą – deukrainizuoti, denacifikuoti, kaip netinkamus gyventi ant žemės, yra šlykštus. Pasakykite, ar turi teisę gyventi žydšaudžių tauta? Aišku, tik laiko klausimas kada rusai ateis ir delietuvizuos.

   • AvatarVangarykščia (IP: 85.232.138.203)

    Neateis, nepergyvenk. O jeigu pamėgins, tai, kaip jau buvo sakyta, tenueis 15 žingsnių ir bus perdirbti į trąšas, o technika – į metalo laužą. Kuusakoskis darbo turės, irgi neblogai.

  10. Avatarbigcatwar (IP: 78.60.149.75)

   ..nuo sovietiniu laiku Klaipeda niokojo Edinstvo ego mat,i kiti kremliaus chalujai. Ane klapciukai….

  11. AvatarKlaipėdietis (IP: 78.63.39.48)

   Kodėl 5-ąjai kolonai suteikiamas eteris atvirojeklaipėdoje? Pagal KGB standartus juodą pavadina balta, baltą – juoda ir pirmyn, pučiam vatą į tautiečių galvas.
   Martynai, nuėjo aidas per Lietuvą apie tavo projektą – nesušik visko. Apsišluok, nes kitaip liksi istorijos šiukšlyne, kaip prisileidęs į kiemą kremliaus koloborantų

  12. AvatarAnonimas (IP: 78.60.155.112)

   Tai kad Kremliaus kortą mėgsta mėtytį konservatpalaikiai, tai daugeliui gyventojų buvo ir įprastą ir nieko nuostabaus ne lieka. Būtent tų kregždininkų tokia buvo taktiką t.y. konservatorių partijos įdeologinė propogandą turėjo būti įskiepytą daugeliui gyventojų. Na o kas su tai nesutinka, tai tokiems tie konservatoriai dedą žymą Kremlinis. Pilnai tikėtina, kad ir aš esu žymintas Kremliaus žymą. Todėl ir norėta žinoti t.y. tai kame tame straipsnyje įvardinti tie Klaipėdos piliečiai yra tokie perdėm tokie Kremliniai? Taip teisingai man taipogi nepriintina ilgus metus Klaipėdos mietą valdantis “liberalai”, bet dėl to reikia kaltinti tuo Klaipėdos piliečius kurie būtent dabartinią Klaipėdos daugumą ir patį merą rinko. Negana to taip pat reikia “dėkoti” tiems Klaipėdos piliečiams kurie per rinkimus į merus prie balsadėžių neatėjo arti 30 proc. balsavimą teisę turinčių gyventojų. Todėl dabar Klaipėdos mieste turime tą ką turime. Todėl kas dėl to straipsnio, tai belieka ji kas antrą sakinį skaitytį ir ne tai įsiminant užmiršti.

  13. Avatarvigilijus (IP: 78.57.230.109)

   Totali “žodžių tryda”. Visko daug, bet nieko “valgomo”.

  14. AvatarDainius Urbanavičius (IP: 90.131.32.191)

   Tipinis, demagoginis raštas, kuriame truputėlį pamanipuliavus faktais prilipinamos etiketės, kas “geri”, o kas “suskiai”. Lig šiol nei vieni iš tetos įvardintų visuomeninių veikėjų to nedarė, diskusija vyko, bet tiesos vardan. O tetulė pirma išdalino kovos pozicijas ir apsimesdama baisia teisuole, REALIAI bando sukiršint. Nepavyks! Klaipėdiečiai yra ir geresnės širdies ir bent per plauką protingesni, nei jums atrodo!

  15. Avatarseniai taip nesijuokiau (IP: 86.100.161.157)

   kai ta ponia apie didžiąją politiką pradėjo vapalioti 🙂

  16. AvatarTokio (IP: 46.114.142.65)

   padriko minčių,o daugiausia, citatų kratinio seniai neregėjau.

  17. AvatarV.V (IP: 37.156.216.198)

   Nėra nė vieno skaitytojų komentaro – atrodo, kad žmonės susimąstę… pagaliau

   • AvatarPensininkas. (IP: 78.61.100.125)

    Logika ir faktai yra ignoruojami, palikusi tik juoda propaganda, bijome…

   • Avatarjuokučiai (IP: 86.100.132.156)

    Žemo lygio penktoko rašinėlis, nėra ką komentuoti, pasijuokėme ir tiek

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas. Visų komentarų autorių IP adresai yra skelbiami viešai.

  Parama

  Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos" žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja - paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai" sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

  Paremti
  Atviri dokumentai

  VšĮ „Klaipėda atvirai" kiekvieno mėnesio pradžioje skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat - detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

  Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai" dalininkų sąrašą.

  Su dokumentais galite susipažinti čia
  Informacija

  Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso
  VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

  Puslapio taisyklės. 

  Redakcijos tel. + 370 650 77550
  el. paštas: info@atviraklaipeda.lt