Ernestas Lukoševičius

Klaipėdos operacijos jubiliejų paminėjo ir Čikagoje

JAV lietuviai Čikagoje sekmadienį iškilmingai paminėjo Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-ąsias metines. Lietuvių tautinėse kapinėse (Justice IL) amžino poilsio atgulė du kartus Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius,1923 m. Klaipėdos žygio karinis vadas,...

Sausio 15-ąją akibrokšto bus išvengta

„Nors jis niekados neminimas, kada apie Klaipėdos krašto atvadavimą rašoma, bet jis turi gal iš mūsų visų didžiausius nuopelnus šiuo atžvilgiu“, – apie lemtingaisiais 1922-1923 metais Lietuvos atstovu Klaipėdos krašte dirbusį Joną Žilių rašė didelę riziką ant...

Čikagoje vėl paminėtos Klaipėdos prijungimo metinės

Klaipėdos krašto (Mažosios Lietuvos) prijungimo prie Lietuvos 98 metų sukaktis tradiciškai pažymėta žygiu Čikagoje. Atminties ir pagarbos žygis Waterfall Glen (Lemont, Illinois) miškelyje iš labo ryto sutraukė daug dalyvių ir jaunų ir vyresnių mūsų tautiečių ir jų...

Klaipėdos prijungimą vėl paminėjo ir už Atlanto

Lygiai prieš penkerius metus Čikagoje pirmą kartą buvo surengtas žygis Klaipėdos 1923 metų sukilimo atminimui, o tuo pačiu ir sausio 13-ajai, Laisvės gynėjų dienai pažymėti. Jį surengė Lietuvos Šaulių sąjunga išeivijoje. Žygis prasidėjo miesto centre, Mičigano ežero...

Klaipėdos sukilimo atgarsiai Čikagoje

Sausio 21 dieną Čikagos Tėviškės evangelikų liuteronų bažnyčioje vyko Klaipėdos atvadavimo 95-mečiui ir Sausio 13-ajai pažymėti skirtas renginys. Buvo atiduota pagarba sukilėliams ir sukilimo organizatoriams. Savo prisiminimais dalijosi Klaipėdos krašto sūnus –...

Pin It on Pinterest