P0

Svarbu, Temos

Pievų Tako daugiabutis: kova tęsiasi

Martynas Vainorius

Martynas Vainorius
2019-08-30


Klaipėdos savivaldybės administracija, išnagrinėjusi naujus Pievų Tako gatvėje daugiabučio statybas planuojančios bendrovės pateiktus projektinius pasiūlymus ir aplinkinių gyventojų skundus, nusprendė jiems nepritarti ir pasiūlė keisti arba juos, arba detalųjį planą.

Toks jos sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui arba Regionų apygardos administraciniam teismui. Su šiuo projektu dirbantis advokatas Remigijus Bukėnas teigė, kad taip ir bus padaryta – pirmiausia bus naudojamasi ikiteisminės institucijos pagalba.

Kilo pasipriešinimas

Detalusis sklypo Pievų Tako g. 36A planas buvo patvirtintas dar 2002 m. liepos 26 d. tuometinės savivaldybės Valdybos sprendimu. Jį UAB „Jūros koralas” užsakymu rengė „Uostamiesčio projektas”. Tačiau iki pat šiol jokios statybos pagal jį (leidžiama statyti iki 12 aukštų pastatą) pradėtos nebuvo, UAB „Jūros koralas” 2007-ųjų vasarį buvo likviduota.

Aplinkinių namų gyventojai sukruto pernai gegužę, kai šalia apleisto pastato atsirado informacinė lentelė apie projektavimo darbus, kurių metu esamą administracinės paskirties pastatą norima „rekonstruoti” į daugiabutį. Kalbėta, kad pradėjus tokias statybas gali sugriūti kaimyniniai namai, žmonės liks be saulės, akcentuota, jog 58 butų namui planuojama įrengti per mažai – tik 40 vietų automobiliams ir kt.

Trys senųjų projektinių pasiūlymų versijos. UAB „Progresyvūs projektai“ vizualizacijos

Nepasitenkinimas vėliau buvo išdėstytas ir viešo projektinių sprendinių pristatymo metu. Tačiau Klaipėdos miesto savivaldybė pritarė tokiems projektuotojų parengtiems projektiniams pasiūlymams, taip papiktindama jiems besipriešinančius gyventojus.

Ir jau tik po to gyventojų prašymu įvyko projektinių pasiūlymų svarstymas Klaipėdos regioninėje architektūros taryboje, kuri pateikė penkias nepalankias išvadas. Tarp kurių – ir siūlymas koreguoti sklypo detalųjį planą.

Liepą buvo paviešinti nauji projektiniai pasiūlymai, pagal kuriuos kaip ir anksčiau čia projektuojamas devynaukštis, tačiau jau numatyta mažiau – 54 butai.  Numatoma „integruota pusiau atvira” automobilių saugykla, įrengta pirmame aukšte ir rūsyje.

 Naujųjų projektinių pasiūlymų versija. UAB „Progresyvūs projektai“ vizualizacija

Ties pagrindiniu įėjimu į sklypą, pietinėje sklypo dalyje, projektuojama vaikų žaidimo aikštelė su ramaus poilsio zona bei sporto įrenginių zona. Pietinėje sklypo dalyje, detaliuoju planu nurodytoje vietoje, projektuojamas dengtas įvažiavimas į automobilių saugyklą.

Numatoma, kad iš senojo pastato liktų tik dalis sienos, kuri būtų integruojama naujai įrengiamose konstrukcijose.

Rugpjūčio pradžioje vykęs viešas šių naujų projektinių pasiūlymų pristatymas parodė, kad aplinkinių namų gyventojų pasipriešinimo jie nesumažino.

Kokie specialistų pastebėjimai?

Gavus gyventojų skundą ir sulaukus projektinių pasiūlymų Klaipėdos savivaldybėje buvo surengtas specialistų pasitarimas. Jo metu vyriausiasis architektas Almantas Mureika teigė, kad antrą kartą derinimui pateikti projektiniai pasiūlymai „parengti nesivadovaujant pateiktomis išvadomis bei pasiūlymais, yra neatitikimų patvirtintiems teritorijų planavimo dokumentams”.

Anot A. Mureikos, lyginant su pirminiais pasiūlymais, kuriems pritarė Architektūros poskyrio vedėjas Marijus Mockus, aukštis, tūris, bendras plotas padidinami, „teikiami dviprasmiški sprendiniai, netikslios vizualizacijos”. Todėl vyriausiasis architektas pasiūlė jiems nepritarti. Pasak jo, „projektuojant viduryje kvartalo reikia stengtis jautriai reaguoti į bendruomenės prašymus, stengtis kiek galima atsižvelgti mažinant, o ne didinant užstatymą iki maksimalaus galimo”.

Miesto ūkio departamento direktorius Liudvikas Dūda savo ruožtu teigė, kad šiais projektiniais pasiūlymais neišspręstos trys pagrindinės problemos: automobilių parkavimas, takai, privažiavimai ir ąžuolo išsaugojimas.

Statybos planuojamos vietoje šio apleisto pastato. Martyno Vainoriaus nuotr.

Paveldosaugos skyriaus vedėjo Vitalijaus Juškos nuomone, projektinių pasiūlymų architektūrinė išraiška blogesnė negu pirminiuose projektiniuose siūlymuose, tad reikia juos keisti.

Aplinkos kokybės skyriaus vyr. specialistė Violeta Gutauskienė savo ruožtu akcentavo, kad šioje vietoje auga ąžuolas, kuris miesto Tarybos dar 2006 m. buvo paskelbtas saugomu botaniniu paveldo objektu. O tokių medžių apsaugos zona yra atstumas pagal lajos plotį, bet ne mažiau kaip 5 m nuo medžio kamieno pagrindo. Pasitarime dalyvavusi želdinių ekspertė Rita Nekrošienė teigė, kad kokia yra ąžuolo laja, toks ir jo šaknynas ir negalima jo pažeisti – jei pažeidžiamas trečdalis šaknyno, medis sunyksta, todėl pastatas, anot šios specialialistės, turi būti už jo.

Pasitarimui pirmininkavęs savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis sakė nepritariantis siekiui didinti užstatymą. Jo nuomone, projektuotojams reikia ieškoti būdų, kaip atsižvelgti į gyventojų skundą, o dėl architektūrinės išraiškos turėtų pasisakyti nepriklausomi ekspertai, kaip numatyta Architektūros įstatyme.

Visi dalyvavę posėdyje specialistai siūlė verslininkams keisti ar detalųjį planą ar projektinius pasiūlymus.

Ką surašė?

Po šio pasitarimo buvo parengtos ir Savivaldybės administracijos išvados dėl pateiktų naujųjų projektinių pasiūlymų.

Jose rašoma, kad „išsakyti gyventojų nuogąstavimai ir pastabos yra pagrįstos ir būtina ieškoti būdų, kaip į jas atsižvelgti”.

Atsakyme taip pat rašoma, kad visuomenės atstovai klaidinami, kai teigiama, jog mažesnio nei 9 aukštų pastato šioje vietoje projektuoti negalima.

„Detaliajame plane nėra tokių sprendinių apie mažiausią aukštų skaičių, o Architektūros poskyrio vedėjas M. Mockus, derindamas projektinių pasiūlymų rengimo užduotį 2019-06-14 nurodė – užstatymo rodikliai bus vertinami parengus projektinius pasiūlymus. Remiantis tuo, savivaldybės administracija, siekdama sumažinti neigiamą poveikį gyvenamajai aplinkai, siekdama urbanistinio integralumo <…> nepritaria projektiniams pasiūlymams, kurie parengti nesivadovaujant jais ir kurių statinio techniniai rodikliai 1.5 aiškinamojo rašto dalyje yra didesni, nei buvo pritarta „Infostatyboje” 2018-06-04″, – rašoma G. Neniškio pasirašytame atsakyme.

UAB „Progresyvūs projektai“ vizualizacija

Jame akcentuojama, kad naujaisiais projektiniais pasiūlymais padidintas sklypo tankumas, pastato bendras ir naudingas plotai, tūris ir aukštis iki 33 m (buvo 30,5 m). Minimas ir faktas, jog projektiniuose pasiūlymuose klaidingai nurodoma, kad projektuojami devyni aukštai – esą iš fasadų brėžinių ir erdvinių vaizdų, pjūvio matoma, kad yra ir dešimtas aukštas su lodžijomis, bet jo planas nepateiktas.

„Pasiūlymuose yra ir daugiau klaidinančių visuomenę netikslumų, duomenų – saugomas ąžuolas su realia lapijos laja neparodytas erdvinių vaizdų brėžiniuose. <…> Pasiūlymuose nurodomas tik vienas kertamas medis, bet toponuotraukoje po pastatu pažymėti dar du medžiai”, – rašoma rašte.

Kartu projektuotojai informuojami, jog Aplinkos kokybės skyriaus ekspertai patikslino šio ąžuolo matmenis. Nustatyta, kad jo kamieno apimtis siekia 1,3 m, lajos skersmuo -21,20 m, o  100 ir daugiau metų sulaukusių ąžuolų šaknys gali lajos skersmenį viršyti ir 10-20 proc..

Nurodoma, kad statytojas kartu su projektuotoju turi išsamiai atsakyti į gyventojų skundo teiginius ir gautus pasiūlymus.

Taip pat rašte išdėstytos penkios aplinkybės, kurios, anot savivaldybės, rodo, kad projektiniai pasiūlymai neatitinka detaliojo plano:

1. Detalusis planas numato naują statybą ir seno susidėvėjusio pastato griovimą. Rekonstravimas nenumatomas, nes ir neįmanomas senų susidėvėjusių konstrukcijų panaudojimas naujo daugiaaukščio pastato statybai su požeminio parkavimo aikštele;

2. Detaliajame plane projektuojamo pastato pirmo ir antro aukšto patalpos numatomos komercijai su 14 automobilių stovėjimo vietų, antžeminėje dalyje po antru projektuojamo pastato aukštu, kur numatomos keleivių išlaipinimo vietos. Projektiniuose pasiūlymuose projektuojamos komercinės patalpos tik pirmame aukšte ir neprojektuojamos automobilių stovėjimo vietos, antžeminėje dalyje po antru projektuojamo pastato aukštu;

3. Detaliajame plane projektuojamo pastato gyvenamoje dalyje numatoma iki 40-ies butų, kuriems numatomas įrengti 35 vietų požeminis parkavimas. Projektiniuose pasiūlymuose, projektuojami 54 butai ir 15 vietų požeminis parkavimas;

4. Užstatyti leidžiamoje teritorijoje esantys medžiai turi būti išsaugomi. Toponuotraukoje du pažymėti medžiai yra statomo pastato vietoje;

5. Projektiniuose pasiūlymuose užstatyti leidžiamą teritoriją yra viršijama, nes įvažiavimo į požeminio parkavimo aikštele statiniai yra už detaliajame plane numatytos užstatyti leidžiamos teritorijos ribų.

„Atsižvelgiant į susidariusių detaliojo plano ir projektinių pasiūlymų neatitikimų mastą, gautus skundus, rekomenduojame atlikti detaliojo plano koregavimą arba jo keitimą”, – rašoma atsakyme.

Žada skųsti

Toks savivaldybės atsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui arba Regionų apygardos administraciniam teismui.

UAB „Progresyvūs projektai“ vizualizacija

Su šiuo projektu dirbantis advokatas R. Bukėnas penktadienį „Atvirai Klaipėdai” teigė, jog kaip tik baigiamas rengti skundas administracinių ginčų komisijai.

„Pirmadienį jį pateiksime. Pirmiausia išbandysime ikiteisminį kelią”, – sakė advokatas.

Pasak jo, jei ši komisija palikti tokį patį sprendimą, jis jau galit būti skundžiamas teismui.


  2019-08-30

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas.

  Parama

  Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos" žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja - paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai" sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

  Paremti
  Atviri dokumentai

  VšĮ „Klaipėda atvirai" kiekvieno mėnesio pradžioje skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat - detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

  Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai" dalininkų sąrašą.

  Su dokumentais galite susipažinti čia
  Informacija

  Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso
  VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

  Redakcijos adresas:
  Bangų g. 5A (3 aukštas)
  Klaipėda, LT-91250
  Tel. + 370 650 77550
  el. paštas: info@atviraklaipeda.lt