P0

Svarbu, Temos

„Gatvių apšvietimas”: kosminė išeitinė, valdymo perleidimo planas, ligų ataka (atnaujinta komentaru) (70)

Martynas Vainorius

Martynas Vainorius
2020-01-30


Prabėgus porai savaičių po to, kai dėl nepasitikėjimo buvo atleistas Klaipėdos savivaldybės valdomos UAB „Gatvių apšvietimas” generalinis direktorius Dangeras Aleksandrovas,  „Atvira Klaipėda” paprašė savivaldybės atstovų pakomentuoti, kokią jie dabar regi padėtį įmonėje.

Akcijų valdytoju esantis Savivaldybės administracijos direktorius Gitaras Neniškis sako galintis konstatuoti, jog naujai atskleisti faktai ne tik rodo, jog signalai buvo pagrįsti, bet ir pats D. Aleksandrovo atleidimas buvo pavėluotas, nes tarp valdybos posėdžių jis padarė sprendimą, kuris gali skaudžiai atsirūgti visų įmonės dirbančiųjų algų fondui.

Klaipėdos savivaldybė galėjo netekti savo valdomos įmonės „Gatvių apšvietimas” kontrolės – buvęs vadovas norėjo įregistruoti prokūrą. Martyno Vainoriaus nuotr.
„Neadekvatūs santykiai”

Pasak G. Neniškio, 2018-2019 m. (dar nėra galutinių ataskaitų už praėjusius metus) įmonės išlaidos sudarė apie 4 mln. Daugiau nei 2 mln. iš jų teko bendrovei „Ecomas” (dabar – „Namų kultas”). Ji buvo pagrindinė stulpų atramų, apšvietimo lempų tiekėja, kartu turėjo ilgalaikę kompiuterių priežiūros paslaugų sutartį.

„Atvira Klaipėda rašė, kad vienintelis „Namų kulto” („Ecomo”) akcininkas nuo 2014 m. yra Liberalų Sąjūdžio narys Armandas Viskintas, pernai nesėkmingai dalyvavęs savivaldos rinkimuose Klaipėdos rajone. Pasak G. Neniškio, informacija, kad „Gatvių apšvietimo” vyriausioji finansininkė Sonata Viskintienė yra A. Viskinto mama  – tiesa. Tačiau moteris nebuvo užpildžiusi savo viešųjų ir privačių interesų deklaracijos ir neteikė jos antikorupciniam vertinimui, nors privalėjo tai padaryti.

Bendrovės viešųjų pirkimų specialistė Jolita Lasevičiūtė iš tiesų vykdė vieną viešąjį pirkimą, kurį laimėjo MB „Dūminė laboratorija” (vienintelis šios mažosios bendrijos dalyvis – Dainius Budrys, su kuriuo siejama ši moteris, anksčiau atsisakiusi kalbėti, ar tai tiesa). J. Lasevičiūtė jokios deklaracijos nėra pateikusi.

„Matosi, kad bendrovėje iš tiesų buvo neadekvatūs ne tik darbuotojo ir darbdavio santykiai. Prieš pat išeidamas į atostogas, į kurias buvo išleistas tik buvusio valdybos pirmininko sprendimu, nors tai turėjo padaryti visa valdyba, Dangeras Aleksandrovas sutiko šalių susitarimu atleisti vieną iš vadovų išmokant jam 8 mėnesių vidutinio atlyginimo išeitinę kompensaciją. Visa tai padaryta įmonės darbo fondo sąskaitą ir vėliau pasekmes gali pajusti eiliniai darbininkai. Akivaizdu, kad jis buvo per vėlai atleistas iš darbo, nes valdyba tai galėjo padaryti dar gruodžio 23 dieną, o vėliau dėl to padaryta didelė žala”, – sakė G. Neniškis. 

Kreipėsi į Generalinę prokuratūrą

Pasak G. Neniškio, situacija įmonėje dabar yra sudėtinga, nes padieniui ėmė ir susirgo septyni iš 14 administracijos darbuotojų – daugiausiai departamentų direktoriai, pirkimų specialistai. Dėl to laikinasis įmonės vadovas Vaidas Ramanauskas kreipėsi į merą ir Savivaldybės administraciją, kad būtų suteikta profesinė pagalba ir įmonės veikla nebūtų paralyžiuota.

„Tačiau didžiausias akibrokštas yra tai, kad gruodžio 19 dieną Dangeras Aleksandrovas vienasmeniškai, be suderinimo su valdyba ar savininku, nieko neinformavęs ir nepaaiškinęs motyvų Registrų centre bandė įregistruoti prokūrą (įgaliojimas, kuriuo juridinis asmuo suteikia teisę kitam asmeniui jo vardu ir dėl jo interesų atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su juridinio asmens verslu – autor. past.). Prokuristu turėjo tapti vienos sočiai pinigais maitintų teisinių bendrovių, nors įmonė turi savo teisininką, atstovė. Visa tai paaiškėjo tik tada, kai jau laikinasis vadovas gavo atsakymą iš Registrų centro, kad atsisakoma įregistruoti prokūrą. O ją įregistravus panaikinti galima tik teisminiu keliu. Tai reiškia, jog Savivaldybė kurį laiką būtų netekusi savo įmonės kontrolės”, – teigė Savivaldybės administracijos vadovas.

Jis paminėjo ir tokią aplinkybę, kad įmonėje kažkodėl buvo du antspaudai.

„Šaltinių, žiniasklaidos skelbta informacija tvirtinasi. Naujos aplinkybės yra įtrauktos į teisinio ir veiklos audito užduotis, kurį užsakys pati bendrovė. Buvusio vadovo pasirašyta sutartis dėl finansinio ir veiklos audito nutraukta, nes buvo pasirašyta pažeidžiant valdybos patvirtintą tvarką, kad auditorius per pastaruosius penkerius metus nebūtų auditavęs Klaipėdos savivaldybės įmonių ar įstaigų. Taip pat jau kreipėmės į Generalinę prokuratūrą, kad būtų atliktas tyrimas, ar buvusio vadovo veiksmuose nėra nusikaltimo sudėties ir nebuvo padaryta žala bendrovei bei savininkui”, – sakė G. Neniškis. 

Buvęs įmonės valdybos pirmininkas Andrius Saveikis patikino, kad žinia apie prokūrą jam yra naujiena, kurią sužinojo tik iš žurnalisto.

Antradienį „Atvira Klaipėda” sulaukė Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos miesto policijos komisariato rašto, kuriame prašoma pateikti informaciją, kas žurnalistui suteikė „Gatvių apšvietimo” ir „Namų kulto” sudarytą sutartį, pagal kurią paslaugas pirkęs „Gatvių apšvietimas” pats tapo „Namų kulto” subrangovu. Toks prašymas grindžiamas tuo, kad remiantis D. Aleksandrovo skundu dėl neva įvykdyto dokumentų pasisavinimo ir komercinės paslapties atskleidimo, pradėtas ikiteisminis tyrimas.  „Atvira Klaipėda”, remdamasi Visuomenės informavimo įstatymu, numatančiu žurnalistų šaltinio apsaugą, tokios informacijos policijai nesuteiks. 

D. Aleksandrovas į žurnalisto skambutį trečiadienį neatsiliepė. Ketvirtadienį jis atsiuntė savo atsakymą į klausimus dėl prokūros ir sumokėtos išeitinės išmokos dydžio.

KOMENTARAS

Dangeras Aleksandrovas, buvęs „Gatvių apšvietimo” vadovas 

Lemtingą 2019 m. gruodžio 16 dieną 13 val. buvau iškviestas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio pokalbiui. Pasveikinau jį su ateinančiomis šventėmis, įteikdamas kalėdinę dovanėlę, o jis man pateikė Viešųjų pirkimų tarnybos 2019-02-26 tikrinimo ataskaitos kopiją ir 2017 m. sudarytų sutarties kopiją dėl I. Kanto g. apšvietimo rekonstrukcijos. Direktorius turėjo dar vieną lapą su atspausdinta informacija, bet man jos nerodė. Jis, vadovaudamasis pateiktais dokumentais, apkaltino mane „…pinigų plovimu ir sukčiavimu”. Minėjo, kad yra surinkta didelė medžiaga, yra liudininkai, kurie gali paliudyti, kad aš daviau neteisėtus ir nusikalstamus nurodymus.

Man ultimatyvia forma buvo pasiūlyta per vieną parą apsispręsti ir palikti įmonės vadovo postą. Man nusistebėjus dėl inkriminuojamų nusikaltimų, Gintaras Neniškis pareiškė, kad įmonėje bus organizuojami visokie patikrinimai ir bus nustatyti mano neva padaryti nusikaltimai. Jis pasakė: „Aš manau, kad geriausia būtų tau palikti kompaniją. Pokalbis baigtas.” 

Po tokio pasiūlymo, praėjus pirmai įtampai, aš 2019 m. gruodžio 19 d., nepavykus prisiskambinti Gintarui Neniškiui, raštu sms žinute informavau apie savo apsisprendimą išsiaiškinti tiesą, bei atsisakiau pasitraukti iš įmonės vadovo posto, nors ir buvo daromas spaudimas.

Po to, vertinant, kokiu greičiu buvo sprendžiami tokie sudėtingi klausimai, kaip buvo atšauktas nepriklausomas valdybos narys ir valdybos pirmininkas Andrius Saveikis, nes galimai pateikė kitokią nuomonę, nei buvo formuojama savivaldybės atstovų, ir kaip buvo skubama mane nušalinti iš bendrovės vadovo pareigų, tikrai įžvelgiu galimo susidorojimo elementų.

Klaipėdos miesto dienraščiai prašė mano interviu, bet nedrįsopublikuoti. Kiekvienas susidarys nuomonę, įvertinęs faktus, apie tai, kaip bijoma viešumos ir veikiama tik per vieną internetinį www.atviraklaipeda.lt portalą.

Šiuo sudėtingu su psichologinio spaudimo elementais šventiniu laikotarpiu aš, kaip įmonės vadovas, priėmiau sprendimą kiek įmanoma priimti tik teisingus ir teisėtus sprendimus su manim dirbusių kolegų atžvilgiu, įmonės, kurią prikėlėme nuo likvidavimo slenksčio atžvilgiu ir bendražmogiškų vertybių atžvilgiu. Noriu paneigti, kad įmonė buvo žlugdoma, ji kaip tik dirbo pelningai – pajamingumas, turtas, akcijų vertė ne sumažėjo, o kaip tik padidėjo.

Savivaldybės įmonė, kuri veikia rinkos sąlygų valdymo metodais, tikrai gali pasiekti stulbinančių rezultatu. Manau, čia ir pasireiškė EBPO gerosios valdysenos gairių efektyvumas. Įmonė per tris mano vadovavimo metus pasiekė gerus rezultatus, buvo ženkliai pagerinta jos ekonominė situacija. UAB „Gatvių apšvietimas“ darbuotojų atlyginimų vidurkis buvo vienas aukščiausių tarp Klaipėdos miesto savivaldybės įmonių. Tai pirma Klaipėdos miesto įmonė, kuri įdiegė EBPO geros valdysenos rekomendacijas. Visa tai buvo atlikta puikios komandos dėka.

Žemai lenkiu Jums galvą, mieli kolegos, be Jūsų nebūčiau pasiekęs ir pusės tiek, kiek mes padarėme per tuos tris metus. Noriu taip pat padėkoti ir administracijos direktoriui Sauliui Budinui, bei miesto merui Vytautui Grubliauskui. Tik Jūsų bendradarbiavimo dėka pavyko atstatyti UAB „Gatvių apšvietimas“.

Kartu su mano suburta komandą, pavyko įmonės akcinį kapitalą padidinti 22 kartus (nuo 273 775 Eur iki 6 121 263 Eur), pajamas vienam darbuotojui padidinti 20 %, grynąjį, pelną – 36 %. Mūsų įmonę aukštai vertino ir naujai sudaryta nepriklausoma valdyba. Tačiau į tai, kas buvo padaryta bendrovėje – nebuvo atsižvelgta ir įvertinta.

Tačiau po 2019 m. gruodžio 16 dienos viskas pasikeitė. Nuo tos dienos, atsiradus „nepasitikėjimo sindromui“ p. G. Neniškiui, pasidariau „nusikaltėlis“, „pinigų plovikas“, „nepotizmo guru“. Bet koks nors kiek adekvačiai mąstantis žmogus turi atkreipti dėmesį, kad visi man mesti kaltinimai yra paremti informacija, kuri interpretuojama taip, kaip kam patogiau. Remiamasi kažkokių buvusių darbuotojų pateiktais duomenimis, nors aš nemačiau nei jokių parodymų, nei pateiktos informacijos.

Visa kita tendencingai teikiama informacija per portalą atviraklaipeda.lt yra klaidinanti ir gandų lygio. Susidaro įspūdis, kad p. M. Vainoriui galimai duotas užsakymas vykdyti tokią šmeižto kampaniją mano atžvilgiu, tačiau žurnalistų etikos komisijos ir žurnalistų asociacijos, manau, atsakys į šiuos klausimus taip pat. (D. Aleksandrovas ir A. Viskintas yra pateikęs skundus Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai – „Atviros Klaipėdos” past.). 

Prasidėjus reputacijos žlugdymo programai, nebuvo kreiptasi nei į vieną teisėsaugos instituciją (nors ir buvo girdimi grasinimai to pačio G. Neniškio ir V. Ramanausko) ir aš pats išreiškiau pageidavimą kreiptis į teisėsaugos institucijas, jei įtariama nusikalstama veika. Aš priėmiau sprendimą (tokio lygio sprendimai yra įmonės vadovo kompetencijos ribose) imtis visų įmanomų teisinių priemonių, siekiant užtikrinti bendrovės ir bendrovės darbuotojų išlikimo ir socialinės gerovės klausimą. Todėl prokūra buvo paruošta teisiniais tikslai, kad asmuo turintis teisinį išsilavinimą ir ilgametę patirtį dirbant su juridiniais asmenimis galėtų atstovauti įmonę teismuose ir kitose valstybių ir savivaldybių institucijose bei atlikti teisinius veiksmus, kaip numatyta LR civilinio kodekso kompetencijos ribose nepažeidžiant bendrovės interesų.

Taip pat buvo  sudarytos sutartys su teisinėmis kontoromis ir advokatais. Įmonėje daugiau kaip metai nebuvo jokio teisininko. Šiuo metu UAB „Gatvių apšvietimas“ dirbanti viešųjų pirkimų ir teisės specialistė, ką tik pradėjusi darbą (ir buvo nustatytas trijų mėnesių bandomasis laikotarpis), dar neturėjo patirties atstovauti įmonės tokiomis sudėtingomis, galimos psichologinės, galimo teisinio nihilizmo apgulties sąlygomis.

Buvau atšauktas galimai neteisėtai iš įmonės vadovo pareigų, numatant išmokėti man vieno mėnesio dydžio išeitinę išmoką. Toks veiksmas atliekamas tik tada, kai vadovas atleidžiamas nesant jo kaltės, o vien dėl to, kad kažkam neįtiko, nepatiko, perėjo kelią (akcininko atstovui). 

Todėl vieši pasvarstymai apie kažkokias kaltes ar nusikalstamas veikas atviraklaipeda.lt portale yra galimai šmeižtas ir ne daugiau.

Man metami neskaidrių viešųjų pirkimų organizavimo kaltinimai. Tačiau įvertinant jau viešai paskelbtą, pakartotiną viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimą, cituoju: „…kad tikrinimo ataskaitoje buvo nustatyti tam tikri pažeidimai, susiję su netinkamai atliekama sudarytų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių vykdymo kontrole (netinkamai įforminamu/neįforminamu prekių priėmimu), tačiau pažeidimų, už kuriuos būtų taikoma administracinė atsakomybė, Tarnyba nenustatė „…(citatos pabaiga), tikrai manau, kad tai nepakankamas pagrindas mane atšaukti iš pareigų.

Vertinant ir tą faktą, kad kai kurias savivaldybės įmones tikrino Specialiųjų tyrimų tarnyba, Viešųjų pirkimų tarnyba ir nustatė pažeidimus, kai kurie Klaipėdos vadovai turi pritaikytą atsakomybę pagal Baudžiamojo kodekso nuostatas bei valstybės tarnautoju etikos kodekso pažeidimo nustatytus faktus, tačiau tie įmonių vadovai gerbiamajam Klaipėdos miesto administracijos direktoriui Gintarui Neniškiui nepasitikėjimo nesukelia (čia galimai veikia krepšinio žaidimo ir alaus degustavimo faktorius).

Kalbant apie viešuosius pirkimus, kai 2016 m. atėjau dirbti į UAB „Gatvių apšvietimas“, viešųjų pirkimo procedūros aplamai nebuvo vykdomos. Tačiau tas faktas neglumino tuometinės valdžios atstovų ir įmonės valdybos bei stebėtojų tarybos. Pirmas prioritetas mano naujame darbe ir buvo viešųjų pirkimų procedūrų užtikrinimas. Per visą mano vadovavimą bendrovei laiką viešųjų pirkimų procedūros buvo atliekamos skaidriai ir teisėtai. 

Asmenys, kurie minimi atviraklaipeda.lt neva susiję giminystės ryšiais su tiekėjų įmonėmis, nedalyvavo nei viešųjų pirkimų procedūrose, nei komisijose ir buvo maksimaliai užtikrintas procedūrų skaidrumas. Pirkimai specialiai nebuvo skaidomi, kiek įmanoma buvo organizuojami atviri konkursai. Atsiprašau savo darbo kolegų, kad nepavyko apginti Jūsų nuo šios šmeižto bangos.

Iš kitos pusės įmonės specialistai tikrai negali žinoti, kai perka vieną ar kitą produkciją, kas yra atitinkamų įmonių akcininkai, sutuoktiniai, darbuotojai ir pan.

Kai man buvo mesti tokie absurdiški kaltinimai, aš pasidomėjau, kad ir dabartinių valdybos narių, savivaldybės atstovų, sutuoktiniai dirba įmonėse ir iš kurių UAB „Gatvių apšvietimas“ (UAB Manjana; UAB Autokurtas ir pan.) pirko paslaugas ar prekes. Tai dabar turėtume kaltinti ir šiuos savivaldybės valdybos narius korupcija? Su tokia demagogija galime prieiti prie visiško absurdo.

Mane glumina ir kaltinimai dėl nepotizmo. Nei mano giminaičiai, nei artimieji bendrovėje nedirba. Keli dirbantys asmenys, kurie susiję giminystės ryšiais, nėra vienas kito pavaldume, jų sprendimai nepriklauso nuo vienas kito. Nepotizmo faktas nebuvo nustatytas. Visi vadovai turi reikiamus išsilavinimus (aukštuosius arba baigia įgyti aukštąjį išsilavinimą), baigę daug kvalifikacijos tobulinimo kursų.

Visos šitos mano nušalinimo istorijos metu (kuri prasidėjo 2019 m. gruodžio 16 dieną), UAB „Gatvių apšvietimas“ kolektyvas patyrė didžiulį savivaldybės valdybos narių spaudimą su papildomais pavedimais ir reikalavimais, praktiškai buvo paralyžiuotas įmonės darbas. Šis laikotarpis įmonei labai svarbus ir galimai viskas daroma taip, kad būtų sutrikdyta įmonės veikla. Todėl man suprantama, kodėl daugelis darbuotojų atsisakė teikti savo asmens duomenis. Jie paprasčiausiai bijo tokio pat susidorojimo, kuris galimai vyksta su manimi.

Naujos įmonės vadovybės veikla bei savivaldybės atstovų veikla buvo paremta psichologinio spaudimo, perteklinių reikalavimų, nepagrįstų kaltinimų ir nusikalstamos veikos fabrikavimo pagrindu. Daugelis darbuotojų neišlaikė tokio psichologinio terorizavimo ir tapo nedarbingais.

Dalis darbuotojų, prasidėjus šmeižto kampanijai portale atviraklaipeda.lt, kreipėsi į mane su prašymais išeiti iš darbo. Su jais pasirašiau darbo nutraukimo sutartis šalių susitarimu ir numačiau išeitines kompensacijas, įvertindamas kiekvieno indėlį į įmonės darbą. Vienintelis mano prašymas buvo toks, kad šie darbuotojai mano nušalinimo atveju gruodžio 23 (kada buvo numatytas neeilinis valdybos posėdis) bent jau mėnesį padirbtų, kad perduotų savo darbus naujiems specialistams ir nesutrikdytų savo išėjimu bendrovės veiklos. Visos išeitinės kompensacijos yra pagrįstos ir nedaro įmonės finansinei situacijai jokios žalos.

Jei įmonė nukentės, tai tik nuo nekompetetingo vadovavimo, kuris prasidėjo nuo 2020 m. sausio 13 d. Išeitinės kompensacijos buvo mokamos ir anksčiau, man atėjus į įmonę.

Mano turimomis žiniomis, jau mėnuo nuo mano tariamo atšaukimo nevykdomos viešųjų pirkimų procedūros. Nėra užtikrinama bendrovės einama veikla. Profesionaliems specialistams ir toliau daromas psichologinis spaudimas, ko pasėkoje jie išeina į biuletenius.

Kaip vertinti, kai besilaukiantį vaikelio specialistą, užduodant jam nepriklausančias užduotis, laikinasis vadovas, nesuvokdamas darbo ir pareiginių instrukcijų reikalavimų, priverčia vykdyti jai nežinomas ar nebūdingas funkcijas, susirinkimo metu privedant iki ašarų? Arba atleidžiamas jaunas specialistas, kuris galimai neįtiko merijos darbuotojo sutuoktinei, priverčiant jį pateikti išėjimo iš darbo savo noru prašymą? O lieka dirbti specialistas, nežinantis, kiek ketvirčių yra metuose. Tai tikrai graudu.

Įmonės veiklos sutrikimą rodo ir nesugebėjimas pateikti paprasčiausių pažymų apie darbo stažą. Kiek man žinoma, bendrovėje nevyksta viešieji pirkimai ir būtinas apsirūpinimas medžiagomis. Šio veiksmo pasėkoje gali nutrūkti dvi didelės rangos sutartys, kas labai skaudžiai atsilieps bendrovės ekonominei situacijai. Į bendrovę įdarbinami asmenys, kurie galimai įdarbintini nesant valdybos patvirtintiems etatų sąrašams.

Nesitikėjau, kad visi įmonės darbuotojai – darbo taryba susirinks į tą lemtingą valdybos posėdį sausio 13 dieną. Matyt, gal tikrai neblogai vadovavau įmonei, jei už mane stoja ir darbininkai, ir specialistai. Deja, darbo tarybos atstovams buvo uždrausta dalyvauti valdybos posėdyje, kas parodo visišką totalitarios valdžios demonstravimą.

Iš pono Gintaro Neniškio spaudos pranešimo jau suprantu, kad nutraukta sutartis su audito kompanija, kurios parinkimo sąlygas nustatė ir derino patys valdybos nariai. Prie kurios parinkimo aš neturėjau jokio priėjimo ar įtakos, nes tuo metu buvau tiek komandiruotėje, o vėliau atostogose. Tai gali paliudyti ir padorūs, ir sąžiningi nepriklausomi valdybos nariai.

Darau išvadas, kad nebus nepriklausomo audito, nebus teisingų išvadų ir įmonės veikla toliau bus žlugdoma.

Manau, tiesa kai kuriems asmenims nereikalinga ir nenaudinga.

Manau, dabartine įmonės veikla turėtų pasidomėti ne tik teisėsaugos institucijos, bet ir Darbo inspekcija, nes kas vyksta dabar UAB „Gatvių apšvietimas“ tikrai verta visuomenės dėmesio.


  2020-01-30

  70 komentarai “„Gatvių apšvietimas”: kosminė išeitinė, valdymo perleidimo planas, ligų ataka (atnaujinta komentaru)”

  1. AvatarNujaučiantis (IP: 88.119.131.176)

   Martynai, būtų labai šaunu jei pasidomėtumėte kaip buvo atliktas Jūrininkų pr. apšvietimo pirkimas. Darbai turėjo siekti apie 200 tūkst., bet viešuose pirkimuose informacija nepasirodė. Darau prielaidą, kad p. Budinas su p. Aleksandrovu susuko viską taip, kad gautūsi jiems laaaaabai pelningu objektu…

  2. AvatarKlaipedietis (IP: 78.62.19.48)

   Buvau susidures su Viskontu UAB Namu kultas. Viskontiene buhaltere, per statityni sunu varkes daro. Visa seima susijusi.
   Reiketu atlikti tyrima, akcininku, buhalterijos, susijusiu asmenu, taip pat vmi ir fnnt patikras.
   Gerai kad teisingumas vykdomas 🙂

  3. AvatarIšmintis (IP: 188.69.192.111)

   Toks įspūdis susidaro jog verkšlenantis vadovas ir darbuotojai nėra skaitę anei vieno antikorupcijos įstatymo anei akcinių bendrovių įstatymo… Jei dar vis teisinasi ir nemato ką pridarė ir kas svarbiausia nejaučia kokia atsakomybė laukia – panašu jog neniskis to nepaliks ramiai tad pirtis už ne skaitymą teisės aktų jiems taps nepakeliama ir laaabai karčią pamoka visam likusiam gyvenimui!

  4. AvatarElektrikas kuris viską matė (IP: 188.69.198.241)

   Auklė buvo užvaldžiusi įmonę o Caras nieko nematė tik žiūrėjo į jos užpakalį (na ir ne tik žiūrėjo tai visi žino)… Kažin kur žiūrėjo auklės vyras gal į vadovo užpakalį?… Svigeriai…

   • Avatards (IP: 87.247.105.36)

    Vyrui irgi buvo atlyginta, juk infrastrukturos aptarnavimo skyriaus virsininku patapo

  5. AvatarSvajoklis (IP: 188.69.196.211)

   Verkiantis, gailestį keliantis veikėjas, netoleruotinas elgesys, verksmais nori pasiteisinti, nori gailesčio, nori išlipti sausas iš balos. Drambliuko svajonės.

  6. Avatarabc (IP: 188.69.192.133)

   O kurioj savivaldybės įmonėje nėra interesų konflikto?
   Kad priėmė savus dirbt, tai nėra gerai, bet jeigu įmonės rezultatai pagerėjo kelis kartus per porą metų, tai džiugu.
   Neniškis tai irgi geras valdininkas, savus tai dengia.

   Aš už tokias akcijas kaip ši, bet reikia visas įmones savivaldybės purtyti, ir nesvarbu savi ar svetimi dirba.
   Ir apskritai, nebebalsuokim žmonės už tuos pačius veidus, tik ne liberastai.

   • AvatarCba (IP: 188.69.196.211)

    Visur bandoma savus, kad geriau dirbtų, kad nepavestų, bet ne tam kad vogtų.

   • AvatarAnupras (IP: 188.69.193.199)

    Tikriausiai ir durnam aišku,kad visus konkursus iš eilės galima ne už gražias akis.Gatvių apšvietime veikia gerai organizuota savivaldybės pinigų plovykla,todėl kitos įmonės,kad ir turėdamos patirtį elektrifikavimo darnuose,niekada nelaimi konkursų.

  7. AvatarRimas (IP: 188.69.196.211)

   Gyveno sau d geras
   Be rupesciu jokiu
   Mylejo jis auklyte
   Ir dejo ant visu
   Pralobo jis is gatviu
   Mieste neapsviestu
   Ir eme jis kartoti
   As tobulas esu
   As klaipedoj geriausias
   Vodovas gi esu
   Paslydo netiketai
   Ant aukles sekretu
   Uzkrito mat karuna
   Ant zuliko akiu
   Pradejo vis dejuoti
   Nekaltas as esu
   Staiga patapo nieku
   Nors dejos dievuku
   Mielieji klaipedieciai
   Zinokite visi
   Kad sitas mazas pirdzius
   Nieksybes pavizdys

  8. Avatar... (IP: 86.38.18.205)

   Dangeras Aleksandrovas yra įmonės Juliaus Aleksandrovo sporto labdaros ir paramos fondas vadovas.
   Gal ir ten pinigėlių nubyrėdavo į sūnaus fondą?

  9. AvatarLAIVAS KURŠIS (IP: 51.158.108.135)

   1. Laivas SŪDUVIS stovės prie Pilies tilto, Dangės kairėje krantinėj.

   2. Laivas „SŪDUVIS” bus „UŽKONSERVUOTAS”, o ne „NURAŠYTAS”.

   Tiems, kas skaito komentarus ir jau žino kur stovi Smiltynėje „NURAŠYTAS” laivas „KOLYMA”,
   rekomenduojame nuvykti dar į Klaipėdos geležinkelio stotį ir apžiūrėti „UŽKONSERVUOTĄ” juodą garvežį… …

  10. AvatarŽiniai (IP: 188.69.199.99)

   Kažkada aš juos mačiau klaipedyne , reiktų kažkaip patikrinti ar tik ne už valdiškus eurus linksminosi.

  11. Avatarmantas (IP: 84.15.180.33)

   Aleksandrovas buvo it prisirpes spuogas ant uzpakalio. Ir butent tuoj vietoj, kuri net per veidrodi nesimato, ten kazkur prie isanges. Na ir ka su tokiu spuogu belieka ir reikia daryti? Ogi isspausti, bet taip isspausti, kad visi puliai iseitu, iki pat kraujo, kad neliktu jokiu nepageidaujamu likuciu. O poto gerai papurksti su spiritu ir labai gerai dezinfekuoti ta vieta, kad jokiu budu neatsinaujintu infekcija ar kito spuogo pradzia. Man asmeniskai dziugu, kad visgi yra saziningu ir neabejingu zmoniu, kurie rupinasi musu ir miesto gerove. Per ilgai tas klounas buvo savo kedeje, per daug isisaknijo jo piktnaudziavimas. Man kaip eiliniam klaipedieciui buvo ir iki siol yra geda, kad net naujai sutvarkytose gatvese, po puses metu daugelis apsvietimo stulpu, zenklu ir sviesoforu kaip girtuokliai pradeda krypti tai i desine, tai i kaire. Geda, geda, geda. Bet dabar, as patenkintas ir ramus, spuogas isspaustas ir zaizdele dezinfekuota. Laikas naujai tvarkai, kokybei ir gerbuviui.

  12. AvatarAha (IP: 188.69.214.36)

   Juokas pro ašaras: pakėlė įmonę, algas pakėlė, didesnės nei rinkoje…už biudžeto pinigus visa tai. Geras vadovas miesto pinigūs taupytų, nustatydamas rinką atitinkančius atlyginimus, o ne kosminius. Dar didžiuojasi mat…

   • AvatarPritariu ir nesuprantu (IP: 188.69.215.66)

    Atlyginimus gi ne svetimiems kėlė o tik saviems giminaičiams ir auklei kitaip nebūtų pakilusi iki departamento direktorės matyt dirbo kaip turi būti… Ir ne tik… Tik nesuprantu kaip auklės vyras viską matydamas kas vyksta taip nieko ir nedarė… Gal negalėjo, nebegali arba nebesugeba… Vat čia tai nesuprantu…

  13. AvatarDA (IP: 188.69.199.99)

   Pagaliau baigsis vagių era, pasipūtęs kaip povas vaikščiojo, visus mokė gyventi, o pasirodo pats lindo į kitą šeimą, vogė iš klaipėdiečių, o viskam išaiškėjus kaltina kitus, baisus žmogus, net ne žmogus, padaras.

  14. AvatarVa taip va (IP: 188.69.199.99)

   O mano seno žmogaus nuomone, gaila jo, gal jis serga, nes, kad mąstantis žmogus taip elgtųsi, taip nebūna. Tik ligonis, arba jau labai skęstantis. Žmogus ant viso miesto skelbiasi kad skundikas, melagis, o dar ir žulikas.

  15. AvatarElektrikas (IP: 188.69.199.99)

   Tik elektrikas aš, bet stebėti meilės scenas darbe reikejo, tokia keista pora, vadovas ir auklytė, bet kai namuose blogai, kas belieka. Bet padorumas buvo peržengtas.

   • Avatards (IP: 90.131.41.116)

    Tegul aukles vyras pasitikrina ar kalcio netruksta, nes ragu nematyti

  16. AvatarDaug klausimų (IP: 188.69.213.28)

   O ką daugiau Aleksandrovui sakyti kai gręsia kalėjimas?! Jaučiu iš komentarų kad dar net nesupranta kas darosi… O Kad giminių kolektyvas palaiko? Palaiko sirgdami namie? 🙂 totalus namų kultas dabar jau UAB ecomas… 🙂 o auklė irgi sega? Ar dar vis direktoriauja? O gal jau pas budrį įsidarbino UAB dūmų užangoje?

   • AvatarS.D. (IP: 87.247.105.36)

    Auklė sunkiai serga. Nebekelia prabanga tviskančių nuotraukų kas dvi dienas soc tinkluose… ☹

  17. AvatarNe EBPO (IP: 188.69.214.36)

   Va tai tau – gerosios valdysenos etalonas 🙂 🙂 🙂

  18. AvatarMiestiečiams (IP: 78.57.193.166)

   Kaip Jūs galvojate, miestiečiai, kiek šis ,,vadovas” žadėjo taip važiuoti su savo,,komanda”? Matyt net blogiausiuose sapnuose nesapnavo, kad taip greitai užsirauks jo šėrykla.

  19. AvatarMelagiui (IP: 188.69.199.99)

   Melagi žinok, kad kai pradedi meluoti, tai teks meluoti dar daug kartų, nuolat teks meluoti, labai daug, nuo melo nebepabegsi. Sapnuosi melą, įrodinėsi melą. Bet kaip tu nesupranti, kad visi matome jog tu melagis.

   • AvatarBuratinas (IP: 86.100.29.23)

    Įsivaizduoja, jog aš protingas, visi kiti kvailiai. Ką ką sugeba, tai raštų raštelius rašyti

  20. AvatarBilas (IP: 188.69.199.99)

   O jeigu jis būtų laimėjęs Vandenyse? Tai kiek maklių jis ten susuktų ? Su fantazija šis graužikas , tik be garbės.

  21. Avatarpilietis (IP: 77.16.78.254)

   kol tokie “vadovai” apkramtantys Lietuvos biudzeta ir kaulais saziningiems pilieciams atsiskaitantys, tol apie pagerejima Lietuvoje galima kalbeti ruke.

  22. AvatarPadėka (IP: 78.57.250.51)

   Vainoriui – AČIŪ už visada objektyvią informaciją, nors tai tikriausiai kainuoja daug nervų – skundai ir pan. Neniškiui – PAGARBA už tvirtumą ir principingumą. Tikėkimės tam skirtos institucijos išsiaiškins visą tiesą. SĖKMĖS!

  23. AvatarTeisinis vertinimas (IP: 188.69.211.184)

   Prokurorai įvertins žalą įmonei, savivaldybei bei miestiečiams ir išsirekalaus iš įmonės vadovo bei darbuotojų padariusių nusikalstamą veiką padarytu nuotolių sumą… Vien išeitinių skaičius 8 byloja apie neracionalų požiūrį į įmonės valdymą kas teisiškai yra apibrėžta akcinių bendrovių įstatyme. Taipogi ir darbo kodekse. Esu tikras jog prokurorai iš ieškos visa patirtą žalą tiek iš vadovo tiek iš darbuotojų prisidėjusiu prie neteisėtų veiksmų. O baudžiamasis kodeksas gana griežtas ir pasunkinantis tiek vadovo tiek kolektyvo situacija jei pasitvirtins įtarimai dėl gimystes ryšių perkant paslaugas ar daiktus o apie prokūrą tai baudžiamojon atsakomyben turėtų būti patarukta ir teisininkė sutikusi tapti prokuriste žinodama jog tai neteisėtą tiek vadovas tiek ir prokūros teisinės procedūras atlikę asmenys. Žodžiu prognozė liūdna ir negailestinga – veikimas grupėje (sunkinanti aplinkybė) siekiant pasipelnyti ypač viešajame sektoriuje panašu į belangę ir ilgam.

   • AvatarJovita (IP: 188.69.193.199)

    Labai teingai viskas surašyta,tikrai turės darbo teisėsaugos darbuotojai.

   • AvatarTo teisininkui (IP: 188.69.211.184)

    Kas buvo susiję su prokūros teisinio veiksmo įforminimu garantuotai bus patraukti baudžiamojon atsakomybėn… Kitaip pagal baudžiamąjį kodeksą ir neįmanoma… Veiksmas tik prasideda.

  24. AvatarPraeivis (IP: 188.69.214.36)

   Manau protingiau pagrindiniam herojui būt buvę gražiai tyliai išeiti kai paprašyta buvo parodžius faktus juk dabar reputacija visai suš…o tokie pasiaiškinimai kaip čia pateikti atrodo juokingai neįtikinamai

  25. AvatarNeadekavatu (IP: 188.69.211.184)

   Jus įsiklausykite į Aleksandrovo sapaliones perduoti valdyti miesto įmone į privataus asmens rankas nežinant savivaldybei – anot jo čia viskas teisėta ir teisinga 😀 tai gal jis galėjo tai padaryti kadencijos pradžioje alga tik pasiimti ir atiduoti įmone valdyti trečiam asmeniui iš gatvės? 😀 to dar ne tik Klaipėda bet ir Lietuva nematė! Klausimas ar buvęs vadovas tikrai adekvatus?!

  26. Avatareiles (IP: 188.69.199.99)

   O buvo dan geras,

   Dabar tik dan skūndas, gal dar dan nulis,

   O liks dan šūds.

  27. AvatarNuostabiausiam (IP: 188.69.199.99)

   Kas pasaulyje geriausias, nuostabiausias ir fainiausias, tobuliausias ir gražiausias?
   Grynas narcizas .

  28. AvatarPaulius (IP: 188.69.199.99)

   Aš nekaltas, aplinka kalta. Visi kalti tik ne aš, aš nežinojau. Mane spaudė, aš paskambinau, aš dirbau, čia tik paskola. Kaip ir kiekvienoje istorijoje. Pakso, Masiulio, Narkevičiaus. Istorijos kartojasi tik aertistai keičiasi.

  29. Avatar:) (IP: 188.69.199.99)

   Demesio! Pasirodo nuo dabar ponas DA yra šventasis. Gal net neliečiamasis. Kai sustiksite poną klaupkitės visi ant kelių.

  30. AvatarDinas (IP: 188.69.199.99)

   Skaitau ir negaliu patikėti kad dangieras toks niekalas, neturi vyriškumo, o tik skiedalų burbulas. Prisišikai tai nors pasitrauk kaip dera, o ne smirdėk , užtenka ir grigeo.

  31. AvatarVadovo nuopelnai? (IP: 78.57.144.221)

   Juokis ir voliokis… Tavo ir suburtos komandos dėka pavyko padidinti įstainį kapitalą 22 kartus! O gal buvusio administracijos direktoriaus Budino dėka? Taigi buvo nuspręsta virš 5 milijonų Savivaldybės turtinį įnašą perduoti “Gatvių apšvietimui. Kurioje vietoje tavo ir komandos indėlis? Pagyrūnas…

   • AvatarRenaldas (IP: 78.60.134.112)

    Tiesa. 2018 m. kovą taryba nubalsavo už S.Budino teikimą perduoti visą iki tol miesto nuosavybėje tupėjusį turtą už 5,39 mln. EUR – apšvietimo stulpus, paskirstymo spintas, visus kabelius ir šviesoforus. Viso 552 eilutės gerybių saraše, tarp kurių įrašyta ir tokia: “Žibintų remonto darbai Neringos skvere” už 12 tūkst. EUR”.. Gal kas žino kaip galima perduodant ilgalaikį materialųjį turtą, kuriuo didinamas bendrovės įstatinis kapitalas, įsprausti jo saraše darbus?

    Politikams išsakytas parengto teikimo motyvas – “įmonė, turėdama daugiau turto, galės daugiau pasiskolinti”.

  32. AvatarTaškai ant i (IP: 94.140.38.38)

   Šioje istorijoje labai daug taškų ant i trūksta.
   Tikiuosi, kad tai tik laikini nesusipratimai. Reikėjo vadovui gal tiesiog dirbt ne kaip sau, o kaip savivaldybei, tada nieko nedarai ir niekam neužkliūni . Paprašei pažymos už 20 dirnų atspausdinai 2 sakinius … absurdo komedija kokioj kompetencijoj miesto administracija.

  33. Avatardarbuotojas (IP: 81.7.99.131)

   nei darbuotojai nei jų psichologinė gerovė išrinktiems valdžios atstovams ir institucijoms nerūpi, visi tik gąsdinami ir atleidinėjami

   • AvatarVargšelis (IP: 195.12.164.249)

    Dirbkit savo darbus sąžiningai ir galvos neskaudės.

  34. Avatardarbuotojas (IP: 81.7.99.131)

   nei darbuotojai nei jų psichologinė gerovė išrinktiems valdžios atstovams nerūpi, visi tik gąsdinami ir atleidinėjami

  35. AvatarViešieji pirkimai, išmokos (IP: 78.62.147.40)

   Kas patikrins visų sergančiųjų veikėjų šeimos gydytojų ar specialistų biuletenius? O gal jie jau prigulė guli Janušonio Universitetinėje- valdininkų ir valdančiųjų pamėgtoje ligoninėje ? O kaip Dainiaus Budrio karjera? Kas jį taip savivaldybėje globoja? Ar yra mieste kokia STT? Anksčiau ji tikrai buvo…

   • AvatarGitanas (IP: 188.69.193.199)

    Tikriausiai atraminiai stulpai buvo gauti iš Kinijos su koronavirusu,kad pusė valdžios taip staigiai susirgo.Patikrinimus reikia ,kad atliktų nevietinės tarnybos,o iš kito miesto kaip Grigeo.Stiprybės žurnalistui,Neniškiui ir laikinam direktoriui

  36. AvatarAnonimas (IP: 195.14.182.157)

   Kazkam uzkliuvo labai jau .. sekmes kovoje su miesto liberalais.

  37. AvatarTikslas koks? (IP: 195.14.182.157)

   Dangerai, tu geras vadovas ir profesionalus vadybininkas ir tikiuosi kas suinteresuoti sutrypti tave, turi tam svarbiu priezasciu .. zmogus, kuris nera turejes nei ispejimo, nei nuobaudos, is numirusiu prikele ir sekmingai uzsuko imone yra ismetamas, o i jo vieta statomas buves garsus miesto reketininkas. Virs kurio galvos baudziagas ipistas . Ir tai visirms normalu?
   Reikia pripazinti, kad suburti komanda, kuri veda imone i sekme nera paprasta, o pastarajam laikinajam nepavyksta suvaldyti situacijos ir zmones su tokiu vadovu ne tik nenori dirbti, bet tiesiog negali jo net gerbti .

  38. Avatarklaipėdietė (IP: 86.100.172.247)

   nedarbingumus patikrinti,už ką moka ir kokiom ligom serga,kas juos išdavė

  39. AvatarOho (IP: 81.7.100.222)

   Neblogai konservatoriai valymus pradejo daryti

  40. AvatarTo kilinti (IP: 188.69.192.251)

   Toks jausmas kad pan direktor Danger apsireiškė – toks Aleksandrovo elgesys suteikiant įgaliojimus svetimam net įmonėje ne dirbančiam asmeniui atrodo siekis žūt būt buvo perduoti bet kam valdyti kad tik tikrajam savininkui į rankas ne pakliūtų o ir galus siekiant paslėpti… Kiek girdėjau perduoti bendyta “žymiąjai” darbo partijos teisinkei A. ŠAKINIENEI liūdnai pagasejusiai darbo partijos byloje… Įdomu ką taip slėpti ir taip desperatiškai skubėti perduodant miestiečių įmonę svetimai poniai iš darbo partijos – gal liberalas Dangeras į rinkimus taps uspaskicho bendražygių?

  41. Avatarkilinti (IP: 86.100.11.175)

   šunys loja, o karavanas eina…kažkaip viskas į vienus vartus, toks jausmas, kad užsakyta nukilintį visomis įmanomomons ir neįmanomomis priemonėmis

   • AvatarZenia (IP: 195.14.182.157)

    Ta pati dabar ir pagalvojau .. kiek galima skaldyt ta pati per ta pati .. kur kas rimtesniu bedu yra Klaipedos vandenyse ir grigeo, bet tokias nesamones fabrikuoja ..

   • AvatarFabrikantas (IP: 78.61.50.37)

    Tai jei čia netiesa, tai ko tyli caras? Neturi ką pasakyti? Ar kaip koks Masiulis, Ūsovas irgi rengs spaudos konferenciją? 🙂

  42. AvatarAnonimas (IP: 188.69.214.36)

   Martynai, laikykitės, Jūs šaunuolis! Dabar keršys šitie visiems. Tą ir begali daryt dabar…

  43. AvatarJovita (IP: 78.57.204.62)

   Visus “ligonius” pasiūsti į komisiją ,kad patikrinti papildomai,o gydytojus,kurie išdavė nedarbingumo lapelius,įrašyti į juodą sąrašą.Toks masinis “susirgimas” ne naujiena tarp aferistų

   • Avatarm (IP: 87.247.105.36)

    Pasak G. Neniškio, situacija įmonėje dabar yra sudėtinga, nes padieniui ėmė ir susirgo septyni iš 14 administracijos darbuotojų – daugiausiai departamentų direktoriai, pirkimų specialistai.

    Matyt susirgo daugiausiai prisišikę. ėmė kosminius atlyginimus dabar gyvena ant “bilieto”, irgi neblogas variantas. tik gaila, kad mokesčių mokėtojai dabar turi išlaikyti tuos veltėdžius

   • Avatardzin (IP: 195.14.177.46)

    p. Jovita….. pamiršot parašyti ir “į sibira” 🤪🤪🤪🤪

  44. Avatarmiestietis (IP: 78.57.193.166)

   Antras toks Klaipėdoje vadovas, kuris galvojo, kad dirba savo UAB, gali daryti kas į galvą šauna ir šiukštu niekas negali pasakyti, kad dirba blogai. Į policiją tokį, bus jam skųsti!!! Primena velikaja Rusija režimą. Laikykis Martynai, jei ne tu, Klaipėdoje niekas nežinotu kaip žemai galima kristi godumui užvaldžius, kaip sočiai galima gyventi iš mūsų visų pinigų. Todėl geriems darbams miestui jų ir nelieka.

  45. AvatarUkis (IP: 85.206.48.32)

   Ką tokį atleido su tokia išeitine?

   • Avataranonimas (IP: 78.57.193.166)

    tai aišku, kad vieną iš ,,pateptųjų”.

   • AvatarRūmai (IP: 78.61.50.37)

    Gamybos departamento direktorius Rolandas Paulauskas – caro Aleksandrovo draugas 🙂

  46. AvatarChaosas Grubliausko ūkyje (IP: 90.131.43.204)

   Tai valdybos nariai dabar galės materialiai atsakyti už pavėluoto atleidimo padarinius. Atlyginimai už pasėdėjimą buvo gerai, o dabar tegu susimoka. Savivaldybė aiškėja kaip vagių būrelių ir pinigų plovėjų globėja, o ne įmonių savininkė.

   • AvatarValdyba (IP: 188.69.192.251)

    Valdybos nariai kurie pradelsė turėtų irgi atsakyti kartu su direktoriumi! Klausimas ką nieko nematė buvusi valstybės kontrolierė Švedienė, Grubliausko komiteto narė staponkiene ir socdemas sąveikis? Ypač nustebino Švedienė… Susigadino reputaciją galutinai!!!

  47. AvatarVytas (IP: 195.182.76.3)

   Laikykis, Martynai, išsitrink paštą, išmesk šiukšles, nes gali ateiti su kratom 🙂

  48. AvatarAnonimas (IP: 88.118.164.96)

   straipsnio autorius pamiršo parašyti , jog UAB “Gatvių apšvietimas” tai savivaldybės įsteigta įmonė. Kaip ir UAB “KRATC” . Ir direktoriai tokių įmonių- jų pačių paskirti ir kas tokiose įmonėse dirba visi “savi”. O kadangi mes žinome tokių “savų” kompetencijas – nebesistebime .Ir tokios įmonės atlieka tas funkcijas , kurias anksčiau atliko savivaldybės ir gali atlikti dabar bet… , ir kad tokie atlikti darbai, mums klaipėdiečiams , kainuoja dvigubai daugiau. Ir kaip po to gyventojai gali toliau kentėti tokią valdžia Klaipėdoje?

   • AvatarKlaipedietis (IP: 84.15.187.231)

    Dėl to ir issirenka mera tik 20000+ balsavusiu visi savi ir susije 🙂

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas. Visų komentarų autorių IP adresai yra skelbiami viešai.

  Parama

  Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos" žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja - paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai" sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

  Paremti
  Atviri dokumentai

  VšĮ „Klaipėda atvirai" kiekvieno mėnesio pradžioje skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat - detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

  Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai" dalininkų sąrašą.

  Su dokumentais galite susipažinti čia
  Informacija

  Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso
  VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

  Puslapio taisyklės. 

  Redakcijos tel. + 370 650 77550
  el. paštas: info@atviraklaipeda.lt