Rima Mickienė

Pakrikštijo naują mokomąjį katerį

Trečiadienį pakrikštytas Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos (LAJM) naujas mokomasis laivas „AKADEMIJA“. Jo krikštamote tapo direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai Rima Mickienė. Ji džiaugėsi tapusi katerio „Axopar 28 Cabin“ krikšto mama ir palinkėjo...

Neformaliojo ugdymo pamokos jūrine tematika – jau realybė

Man viena didžiausių vertybių yra padaryti darbą nuo pradžios iki pabaigos. Nuo idėjos iki įgyvendinimo. Esu labai laimingas, kai taip atsitinka ir turiu galimybę idėją paversti kūnu. Jūrinė edukacija ir neformaliojo ugdymo pamokos jūrine tematika Klaipėdos mokyklose...

Atidengė Sigitui Šileriui skirtą atminimo lentą

„Jisai mokė ir atidavė savo patirtį jaunajai kartai, rašė knygas, buvo aktyvus dalyvis įvairių renginių. Todėl kuriant Liudviko Stulpino medalį aš asmeniškai tikrai galvojau apie Sigitą Šilerį“,– taip apie šviesaus atminimo jūrininką atsiliepė Klaipėdos miesto meras...

Dėl Jūreivystės akademijos ateities Klaipėdoje

Liberalų sąjūdžio Klaipėdos miesto skyriaus taryba susitiko su Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos direktoriaus pavaduotoja Rima Mickiene bei Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininku Aleksandru Kaupu. Buvo išklausyti kviestinių svečių argumentai, užduoti klausimai,...

Dar viena Ukrainos jūrininkų karta atsiims diplomus Lietuvoje

Jau antrus metus ukrainiečiams jūrinių studijų diplomai įteikiami Klaipėdoje esančioje Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje (LAJM). Rusijai užpuolus Ukrainą būsimieji jūrininkai čia rado ne tik prieglobstį, bet ir galimybę užbaigti studijas bei įsilieti į...

Jūros ambasadoriais tapo daugiau kaip 200 moksleivių

Galimybės įgyti su jūra susijusias profesijas, darbo jūroje perspektyvos, pokyčiai laivyboje, jūriniai išradimai ir inovacijos, naujovės jūrų uoste – šios ir kitos temos paliestos pirmą kartą Klaipėdoje vykusiame jaunimo forume „Jūros ambasados akademija. Ateities...

Laivai su Lietuvos vėliava: diskusijos tęsis?

Susisiekimo ministerija skelbia, kad „siekiant didinti jūrinio sektoriaus konkurencingumą, gerinti jūrininkų darbo sąlygas ir sudaryti galimybę registruoti daugiau laivų Lietuvoje, svarstoma švelninti esamus nacionalinės įgulos sudėties reikalavimus, sumažinant arba...

Pin It on Pinterest